Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Obavijest osiguranicima - pravo na zdravstvenu zaštitu za vrijeme štrajka liječnika i medicinskih sestara

17.09.2013.

U povodu najavljenog štrajka dijela liječnika i medicinskih sestara u bolničkim zdravstvenim ustanovama, koji će započeti u srijedu 18. rujna u 7.00 sati, obavještavamo osiguranike o prijeko potrebnim poslovima koji se u ugovornim bolničkim zdravstvenim ustanovama moraju neprekidno obavljati radi zaštite interesa i prava osiguranih osoba.

Prijeko potrebni poslovi su:

Pregled i osnovni dijagnostički postupci kojima se kod svakog bolesnika mora isključiti hitno stanje, a time i potreba provođenja odgovarajućih dijagnostičkih i /ili terapijskih postupaka;

Funkcioniranje hitnih službi u bolnici tijekom 24 sata sa svom raspoloživom hitnom dijagnostikom u cilju utvrđivanja dijagnoza koje zahtijevaju hitno postupanje. To uključuje neodgodive terapijske postupke bez kojih bi moglo doći do pogoršanja osnovne bolesti ili do komplikacija koje bi mogle ugroziti zdravlje i/ili život bolesnika, odnosno prouzročiti i najniži stupanj invalidnosti;

U stacionarnom dijelu bolnice osigurati provođenje svih postupaka kojima se održava provođenje procesa liječenja, primjena svih dijagnostičkih i terapijskih postupaka koji osiguravaju da se određena bolest ne pogoršava. Nužno je otkloniti mogućnost da bi otkazivanjem postupka moglo doći do komplikacija koje bi mogle ugroziti zdravlje i/ili život bolesnika, odnosno prouzročiti i najniži stupanj invalidnosti;

Osiguranje kontinuiteta rada invazivne dijagnostike u svim slučajevima u kojima se zahtijeva hitnost i u svim slučajevima u kojima je invazivna dijagnostika kontinuitet terapije;

Kirurške djelatnosti moraju osigurati mogućnost svih hitnih zahvata za bolesnike zaprimljene putem hitne službe i kirurških zahvata za bolesnike koji se nalaze na bolničkom liječenju, a kojima bi se zbog otkazivanja operativnoga zahvata značajno pogoršala bolest. Ili postoji mogućnost da bi otkazivanjem operativnih zahvata došlo do komplikacija koje bi mogle ugroziti zdravlje i/ili život bolesnika, odnosno prouzročiti i najniži stupanj invalidnosti;

24-satna nazočnost liječnika i ostalih zdravstvenih radnika u svim djelatnostima intenzivnog zbrinjavanja bolesnika.

Ističemo da je štrajk najavljen samo u bolničkom sustavu. Liječnici i medicinske sestre, kao i drugi zaposlenici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i hitnoj medicinskoj službi će normalno raditi.

Molimo osiguranike da se u slučaju hitnosti obrate telefonom najbližem zavodu za hitnu medicinu na broj 194 ili da pomoć potraže u najbližoj hitnoj bolničkoj službi. Također, osiguranici se u slučaju zdravstvenih poteškoća mogu obratiti i savjetovati sa svojim obiteljskim liječnikom.

Podijeli

Tagovi