Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Redoviti studij u inozemstvu

31.05.2023.

Radi potpune informiranosti javnosti, a zbog različitih dvojbenih informacija koje izlaze u medijima vezano uz mogućnosti reguliranja statusa u obveznom zdravstvenom osiguranju studenata koji studiraju u inozemstvu, želimo naglasiti da status u obveznom zdravstvenom osiguranju osnovom redovitog studija u inozemstvu mogu ostvariti isključivo studenti hrvatskih fakulteta koji se nalaze u inozemstvu osnovom nekog od programa međunarodne mobilnosti, studenti koji redovito studiraju na fakultetima u državama članicama Europske unije, uključujući EEP i Švicarsku (u daljnjem tekstu: države članice EU), kao i studenti koji redovno studiraju u Ujedinjenom kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Za navedeno ne postoje zakonske pretpostavke u slučaju studija u državama izvan Republike Hrvatske i izvan EU i UK te naglašavamo da isto nije predviđeno čak niti u slučaju studija u državama s kojima Republika Hrvatska ima ugovor o socijalnom osiguranju, kao što je npr. susjedna Bosna i Hercegovina.

Osobe koje su studirale izvan Republike Hrvatske i izvan EU nisu niti do sada mogle ostvariti status osigurane osobe s osnova svog statusa redovitog studenta, već su status osigurane osobe ostvarivale prema jednoj od zakonskih osnova osiguranja za koje su u trenutku prijave HZZO-uz ispunjavale zakonom propisane uvjete.

Dakle, sve osobe koje redovito studiraju izvan Republike Hrvatske i izvan EU ili Velike Britanije ne mogu steći status u HZZO-u osnovom svog redovitog studija, ali mogu prema nekoj drugoj zakonskoj osnovi radi čega ih upućujemo da se jave u najbliži regionalni ured, odnosno područnu službu HZZO-a gdje će im se utvrditi valjana osnova za prijavu.

Ujedno, a s obzirom da osobe koje studiraju u inozemstvu u pravilu duži period borave izvan Republike Hrvatske, ukazujemo da je Zakonom o prebivalištu propisano da ako osoba napušta prebivalište u trajanju duljem od godinu dana radi privremenog odlaska iz Republike Hrvatske u svrhu obrazovanja dužna je to prijaviti nadležnom tijelu na čijem području ima prijavljeno prebivalište, neposredno ili putem nadležne diplomatske misije – konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu. Također, osobe koje su prijavile privremeni odlazak izvan Republike Hrvatske ne ispunjavaju više preduvjet za daljnje reguliranje statusa u obveznom zdravstvenom osiguranju te su dužne podnijeti odjavu s obveznoga zdravstvenoga osiguranja.

Podijeli

Tagovi