Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Redovnim studentima zdravstveno osiguranje u trajanju od osam godina

15.11.2013.

Zdravstveno osiguranje redovnih studenata koji su navršili 26 godina života

Obavještavamo Vas da je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju objavljen u „Narodnim novinama“ broj 137/13. i da stupa na snagu 16. studenoga 2013. godine.

Navedeno znači da redovni studenti stariji od 26 godina mogu ostvariti obvezno zdravstveno osiguranje i nakon 26. godina života ako ispunjavaju slijedeće uvjete:

- da su državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj, odnosno da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u drugoj državi članici Europske unije koji u Republici Hrvatskoj imaju odobren privremeni boravak

-da su stranci s odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj

-da nisu obvezno zdravstveno osigurani u drugoj državi članici Europske unije .

Pravo na zdravstveno osiguranje mogu koristiti najduže do isteka školske godine, odnosno završetka akademske godine u kojoj su završili redovito školovanje, a najduže u trajanju od ukupno osam godina po toj osnovi (kao redovni studenti), ako pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne ostvaruju po drugoj osnovi.

Status u obveznom zdravstvenom osiguranju utvrđuje se:

-za studente koji su zahtjev sa potvrdom o statusu redovnog studenta predali nadležnim službama HZZO-a prije dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ broj 137/13., dakle prije 16. studenoga 2013. godine, status se utvrđuje sa danom stupanja na snagu Zakona, dakle od 16. studenoga 2013. godine

-za studente koji su zahtjev sa potvrdom o statusu redovnog studenta predali nadležnim službama HZZO-a nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguran(„Narodne novine“ broj 137/13.), dakle poslije 16. studenoga 2013. godine status se utvrđuje od dana kada su podnijeli zahtjev odnosno kada su se javili HZZO-u.

Napominjemo da se status u obveznom zdravstvenom osiguranju ne može utvrđivati retroaktivno, dakle prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguran („Narodne novine“ broj 137/13.), dakle prije 16. studenoga 2013. godine

Podijeli

Tagovi