Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Zdravstvena zaštita domaćih i stranih turista u Republici Hrvatskoj tijekom ljetne turističke sezone

02.08.2016.

Domaći i strani turisti u Republici Hrvatskoj tijekom ljetne turističke sezone mogu biti sigurni da će im zdravstvena zaštita biti dostupna, te da će posebno u hitnim slučajevima biti zbrinuti.

Strani turisti: Strani turisti koji dolaze iz zemalja Europske unije uz svoju Europsku karticu zdravstvenog osiguranja s kojom mogu u našim ugovornim zdravstvenim ustanovama dobiti neodgodivu medicinsku pomoć, dakle kako u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite ( obiteljska medicina, zdravstvena zaštita žena, pedijatrija, dentalna zdravstvena zaštita), tako i u bolnicama.

Domaći turisti –osiguranici HZZO-a: Naši domaći turisti - osigurane osobe koji se nađu u mjestu izvan svojeg mjesta prebivališta mogu se javiti u ugovornu ordinaciju opće obiteljske medicine u slučaju hitnih akutnih stanja, traume, akutne upalne i zarazne bolesti ili akutnog poremećaja koji zahtjeva terapijsko zbrinjavanje. Ugovorni doktori izvan mjesta prebivališta ne mogu propisati privremenu nesposobnost za rad (bolovanje), no mogu u slučaju potrebe propisati lijek dakle izdati recept te uputiti osiguranika na laboratorijsku pretragu.

Domaći i strani turisti se u slučaju potrebe mogu uputiti u hitnu službu Zavoda za hitnu medicinu ili na hitan prijem u najbližu bolnicu.

Turističke ambulante: Na obali i na otocima na Jadranu, lokalna uprava i samouprava u dogovoru s turističkim zajednicama ugovorila je turističke ambulante. Domaći i strani turisti u turističke se ambulante mogu javiti primjerice za konzultacije s liječnikom, za neke manje smetnje, ubode, opekotine od sunca, prehlade, manje ozljede ili da ih se uputi na specijalističku zdravstvenu zaštiti ako je potrebna. Važno je reći da turističke ambulante nemaju ugovor s HZZO-om, te se zdravstvena zaštita plaća prema cjeniku Hrvatske liječničke komore, te se ne mogu dobiti uputnice ili recepti za lijekove.

Dodatni timovi hitne medicinske pomoći na cestama: Tijekom turističke sezone HZZO plaća dodatnih 17 timova hitne medicinske pomoći na državnim cestama što je važno zbog pojačanog prometa ljeti. Upravo su proteklih godina ti dodatni timovi spasili mnoge živote zbog brzog dolaska na mjesto nesreće.

Pojačana je hitna medicinska pomoć na cestama, od Karlovca, sve do Dubrovnika. Za ovu sezonu HZZO je za plaćanje ovih timova izdvojio 7,5 milijuna kuna.

http://magazin.hrt.hr/343649/sto-kada-nam-na-ljetovanju-zatreba-lijecnik

Podijeli

Tagovi