Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Zdravstvena zaštita izvan mjesta prebivališta

09.07.2024.
Zdravstvena zaštita izvan mjesta prebivališta

Zdravstvena zaštita izvan mjesta prebivališta

Podsjećamo naše osiguranike da tijekom privremenog boravka izvan mjesta prebivališta odnosno boravišta poput godišnjeg odmora ili službenog putovanja, imaju pravo koristiti primarnu zdravstvenu zaštitu u slučaju npr. traume, akutne upalne i zarazne bolesti, akutnog poremećaja koji zahtijeva terapijsko zbrinjavanje i sl. kod bilo kojeg ugovornog doktora primarne zdravstvene zaštite u mjestu privremenog boravišta, u istom opsegu kao i kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite (lijekove propisane na e-recept i primarnu laboratorijsku dijagnostiku propisanu na e-uputnicu za primarni laboratorij). Ipak, potrebno je imati na umu da samo izabrani doktor može utvrditi privremenu nesposobnost za rad.

Napominjemo, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) ove je godine za vrijeme turističke sezone ugovorio dodatne privremene timove u domovima zdravlja zbog povećanog broja korisnika zdravstvene zaštite.

Ukoliko smatrate da vam je neka zdravstvena usluga neosnovano naplaćena, uz priloženi original osobnog računa za plaćenu zdravstvenu uslugu koji obvezno mora glasiti na ime osigurane osobe koja je koristila zdravstvenu zaštitu i medicinsku dokumentaciju možete podnijeti zahtjev za nadoknadu troškova u pripadajućoj područnoj službi HZZO-a prema mjestu prebivališta ili boravišta.

Podijeli

Tagovi