Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

HZZO za e-Građane

Ovdje navedeni uvjeti korištenja informacijskih resursa Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) pravila su kojih su se dužni pridržavati svi korisnici informacijskih resursa Zavoda. Molimo Vas upoznajte se s ovim uvjetima kako bi izbjegli eventualne nesporazume i posljedice u svezi istih. Svako korištenje informacijskih resursa Zavoda uvjetovano je poštivanjem općih uvjeta pristupa i korištenja koji su dolje navedeni.

Prava i obveze, te odgovornosti Zavoda utvrđene su Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju te Statutom Zavoda. Pored poslova obveznog zdravstvenog osiguranja Zavod provodi i dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje prema odredbama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju za pokriće sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja.

Ovaj informacijski resurs dio je nastojanja Zavoda da se s osiguranim osobama uspostavi otvorena i kvalitetna komunikacija. Cilj nam je na što jednostavniji, brži i pregledniji način korisnicima dati kvalitetne i precizne informacije iz djelokruga rada Zavoda.

Zavod se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika te će podatke korisnika koristiti i obrađivati isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja što kvalitetnijeg pružanja usluga.

Prihvaćanjem ovih uvjeta korisnik ujedno daje suglasnost i privolu da ga se putem sredstava elektroničke komunikacije kontaktira te da prima materijale i obavijesti Zavoda. Zavod nije odgovoran za sadržaje vanjskih izvora.

Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Prihvaćanjem uvjeta korištenja pristajete na korištenje kolačića.

Sustav e-Građani je projekt Vlade RH pokrenut radi modernizacije, pojednostavljenja i ubrzanja komunikacije građana i javne uprave te povećanja transparentnosti javnog sektora u pružanju usluga, a čine ga: Središnji državni portal (SDP), Osobni korisnički pretinac (OKP) i Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (NIAS). Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje je kao suradna ustanova u izgradnju sustava e-Građani (NN 52/2013, NN 31/2014) uključena još od 2012. godine kroz pilot-projekt NIAS (Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav).

E-usluge HZZO-a

HZZO je omogućio i učinio dostupnim sljedeće e-usluge e-Građanima:

1. Pregled izabranog liječnika (sigurnosna razina: 2) – e-usluga kojom se osiguranicima (građanima RH) daje mogućnost uvida u njihove izabrane liječnike primarne zdravstvene zaštite prema tipu djelatnosti (opća/obiteljska medicina, dentalna medicina, ginekologija, pedijatrija). Više informacija potražite ovdje.

2. Zahtjev za izdavanje Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO) (sigurnosna razina: 2) - e-usluga kojom se osiguranicima (građanima RH) daje mogućnost podnošenja zahtjeva za izdavanje EKZO, kojom osiguranici imaju pravo za vrijeme svog privremenog boravka na području Europske Unije, zbog privatnog ili službenog razloga, kod ugovornih liječnika, a na teret HZZO-a, koristiti neodgodive zdravstvene usluge potrebne iz medicinskih razloga, uzimajući u obzir prirodu zdravstvenih usluga i očekivanu dužinu boravka. Više informacija potražite ovdje.

3. Realizirani recepti (sigurnosna razina: 3) – e-usluga je namijenjena fizičkim osobama, osiguranim osobama Zavoda, i omogućuje dohvat informacija o realiziranim receptima osigurane osobe za koje su Zavodu u proteklih šest mjeseci izdani računi. S obzirom da se radi o osobnim podacima medicinske i financijske prirode, korisnik na e-uslugu mora biti prijavljen vjerodajnicom kakva pruža viši stupanj sigurnosti identifikacije i autentifikacije osoba. Više informacija potražite ovdje.

4. Otvorene narudžbe (sigurnosna razina: 3) – e-usluga je namijenjena fizičkim osobama, osiguranim osobama Zavoda, i omogućuje dohvat informacija o otvorenim e-narudžbama osigurane osobe na zdravstvene postupke u zdravstvenim ustanovama te slanje zahtjeva za otkazivanjem narudžbe, uz navođenje razloga te kontakt podataka (broj telefona, adresa e-pošte). Također je omogućena pretraga slobodnih termina. S obzirom da se radi o osobnim podacima medicinske prirode, korisnik na e-uslugu mora biti prijavljen vjerodajnicom kakva pruža viši stupanj sigurnosti identifikacije i autentifikacije osoba. Napomena: ovom e-uslugom moguć je uvid samo u one narudžbe koje su evidentirane u sustavu centralnih e-listi narudžbi. Točnost prikazanih podataka je u nadležnosti zdravstvenih ustanova.

E-usluge Ministarstva zdravlja

Ministarstvo zdravlja je, u suradnji s HZZO-om, omogućilo i učinilo dostupnim sljedeće e-usluge e-Građanima:

1. Portal zdravlja (sigurnosna razina: 3) – e-usluga omogućuje građanima RH uvid u dio vlastitih medicinskih podataka iz Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (CEZIH). Pogledati se mogu nalazi/otpusna pisma iz bolnica odnosno ustanova specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite (SKZZ) te podaci o lijekovima koje su propisali izabrani liječnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (PZZ) kao i podaci o lijekovima preuzetim u ljekarnama. Portal zdravlja omogućuje građanima da izabranim liječnicima obiteljske medicine, dentalne medicine, ginekologu, odnosno pedijatru, dozvole ili zabrane pristup podacima. Također omogućuje uvid u to tko je, kada i koje pregledavao podatke. Više informacija potražite ovdje.

E-poruke HZZO-a

Putem Osobnog korisničkog pretinca (OKP), uz obavijesti različitih tijela državne uprave i javne vlasti, HZZO dostavlja sljedeće e-poruke upućene e-građanima:

1. Obavijest o uplati naknade: plaće zbog privremene nesposobnosti za rad, rodiljne i roditeljske potpore, putnih troškova i troškova lijekova, prijevoza umrlih, smještaja roditelja uz dijete – po događaju.

2. Obavijest o isteku dopunskog zdravstvenog osiguranja – po događaju, tri puta: 60, 45 i 35 dana prije isteka.

3. Obavijest o iznosu salda po sklopljenoj polici dopunskog zdravstvenog osiguranja – mjesečno.

4. Obavijest o izvršenoj promjeni kod izabranog liječnika: novi ili nijedan izabrani liječnik, tim bez nositelja – po događaju.

5. Obavijest o statusu osobe u obaveznom zdravstvenom osiguranju po promjeni osnove ili kategorije – po događaju.

6. Obavijest o izrađenoj Europskoj kartici zdravstvenog osiguranja (EKZO) – po događaju.

7. Obavijest o isteku Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO) – po događaju.

8. Podsjetnik o aktivnoj narudžbi na zdravstveni postupak – po događaju, tri puta: na dan nastanka narudžbe, 10 i 2 dana prije termina.

9. Obavijest o dodjeli matičnog broja osiguranika (MBO) novorođenom djetetu - po događaju; majci po rođenju djeteta.

10. Obavijest o prijavi na obvezno i/ili dopunsko zdravstveno osiguranje temeljem redovnog školovanja - po događaju; redovnom upisu u školsku, odnosno akademsku godinu.

11. Obavijest o trajanju privremene nesposobnosti / spriječenosti za rad – po događaju.

Pametna kartica HZZO-a

Sustav e-Građani može koristiti svaki građanin RH stariji od 15 godina koji posjeduje elektroničku vjerodajnicu s Liste prihvaćenih vjerodajnica. Svaki djelatnik u zdravstvu za pristup sustavu može odmah koristiti svoju pametnu karticu HZZO-a, odnosno za nju nije potrebna registracija u poslovnicama Financijske agencije. Pametna kartica HZZO-a je elektronička vjerodajnica sigurnosne razine 3, što je čini vrlo pouzdanim i sigurnim načinom autentifikacije korisnika na sustav e-Građani. Na ovaj način pametna kartica HZZO-a osim za primjenu medicinskim djelatnicima u sustava e-zdravstva osigurava, bez dodatnih troškova, autentifikaciju i u sustavu e-Građani. PIN na pametnoj kartici HZZO-a može se promijeniti prema uputama.

Podrška korisnicima

Pomoć u radu s e-uslugama HZZO-a zatražite elektroničkom poštom na: nias@hzzo.hr. Za sve upite i tehničku podršku korisnicima pametnih kartica HZZO-a kontaktirajte nas na 072 11 22 33 ili postavite pitanje na Pitanja i odgovori. Za probleme s korištenjem ostalih elektroničkih usluga, korisnici usluge se trebaju javiti nadležnim institucijama koje su ih izdale. Za rješavanje problema s drugim elektroničkim vjerodajnicama (npr. ePass i mToken) i poteškoće vezane za kreiranje Osobnog korisničkog pretinca, obratite se u Kontaktni centar na:

Korisne poveznice:

Podijeli

Tagovi