Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Pravo na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13., 85/15. i 69/22. – dalje u tekstu: Zakon). Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“. Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“. Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, službeniku za informiranje:

 • poštom na adresu: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, n/p službenik za informiranje, Margaretska 3, 10000 Zagreb
 • elektroničkom poštom na adresu: sluzbenik-za-informiranje@hzzo.hr (Napomena: putem ove adrese zaprimaju se isključivo upiti upućeni slijedom Zakona o pravu na pristup informacijama)
 • na broj fax-a: 01/4806-453
 • osobno u pisarnici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
 • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev, ili tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
 • ime, prezime i adresu fizičke osobe koja podnosi zahtjev, ili tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište,
 • informacije koje podnositelj želi ponovno upotrijebiti,
 • oblik i način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija,
 • svrhu korištenja informacija (komercijalna ili nekomercijalna svrha).

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

 • Odluka o imenovanju službenika za informiranje (.pdf)

Zakon o pravu na pristup informacijama

Narodne novine:

Odluka o proglašenju Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13) Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 85/15)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“ broj 12/14)

Obrasci:

 • Obrazac - Zahtjev za pristup informaciji (.pdf, .docx)
 • Obrazac - Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (.pdf, .docx)
 • Obrazac - Zahtjev za ponovnu uporabu informacije (.pdf, .docx)

, full_html

Podijeli

Tagovi