Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Novosti

 • Usklađivanje cijena lijekova i pomagala

  Sukladno odredbama Pravilnika o mjerilima za stavljanje lijekova na listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) kao i načinu utvrđivanja cijena lijekova koje će plaćati HZZO te načinu izvještavanja o njima, HZZO je uskladio cijene lijekova koji se propisuju na recept HZZO-a. Tijekom…
  06.12.2022.

  Promjena prihodovnog cenzusa za ostvarivanja prava na plaćanje premije DZO

  Sukladno Zakonu o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, HZZO svake godine provodi usklađenje prihodovnog cenzusa s promjenama prosječnog indeksa potrošačkih cijena i promjenama prosječne bruto plaće zaposlenih u Republici Hrvatskoj. Dana 30. studenoga 2022. godine u skladu sa Zakonom, donesena je Odluka o…
  06.12.2022.

  Primarnoj zdravstvenoj zaštiti i bolnicama više sredstava

  U skladu s odredbama Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, kojim je utvrđeno povećanje osnovice za izračun plaća od 6% kao i povećanje božićnice, regresa i dara za djecu, Odlukom o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz…
  11.11.2022.

  Na listu lijekova uvršten glukagon za nazalnu inhalaciju

  Na osnovnu listu lijekova HZZO-a uvršten je glukagon za nazalnu inhalaciju za akutno liječenje teške hipoglikemije. Na osnovnu listu su uvršteni i karglumatna kiselina za liječenje hiperamonijemije, tafamidis za liječenje kardiomiopatije uzrokovanom transtiretinskom amiloidozom te anestetik esketaminklorid…
  03.11.2022.

  Nova pomagala na listi ortopedskih i drugih pomagala

  Na osnovnu listu ortopedskih i drugih pomagala stavljena su suvremena pomagala nove generacije i istovrsna pomagala različitih modela i proizvođača, čime je omogućena veća dostupnost različitih modela ortopedskih i drugih pomagala na koja osigurane osobe ostvaruju pravo na teret obveznog zdravstvenog…
  03.11.2022.