Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Registar okvirnih sporazuma

REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2017. GODINU
 • Registar okvirnih sporazuma HZZO-a sklopljenih u 2017. godini ažurirano s 30.11.2018. (.pdf)
 • Registar okvirnih sporazuma HZZO-a sklopljenih u 2017. godini (.pdf)
 • Registar ugovora sklopljenih po okvirnim sporazumima u 2017. godini ažurirano s 30.11.2018. (.pdf)
 • Registar ugovora o javnoj nabavi za 2017. godinu sklopljenih na temelju okvirnih sporazuma (.pdf)
REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2016. GODINU
 • Registar okvirnih sporazuma HZZO-a sklopljenih u 2016. godini - ažurirani (.pdf) - stanje 30.11.2018.
 • Registar okvirnih sporazuma HZZO-a sklopljenih u 2016. godini (.pdf) - stanje 31.12.2016.
 • Registar ugovora o javnoj nabavi za 2016. godinu sklopljenih na temelju okvirnih sporazuma - ažurirani (.pdf) - stanje 30.11.2018.
 • Registar ugovora o javnoj nabavi za 2016. godinu sklopljenih na temelju okvirnih sporazuma (.pdf) - stanje 31.12.2016.
REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2015. GODINU
 • Registar okvirnih sporazuma HZZO-a sklopljenih u 2015 godini - ažurirani (.pdf) - stanje 30.11.2018.
 • Registar okvirnih sporazuma HZZO-a sklopljenih u 2015 godini (.pdf) - stanje 31.12.2015.
 • Registar ugovora o javnoj nabavi za 2015 godinu sklopljenih na temelju okvirnih sporazuma - ažurirani (.pdf) - stanje 30.11.2018.
 • Registar ugovora o javnoj nabavi za 2015 godinu sklopljenih na temelju okvirnih sporazuma (.pdf) - stanje 31.12.2015.
REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2014. GODINU
 • Registar ugovora za 2014. godinu sklopljenih na temelju okvirnih sporazuma (.pdf) - ažurirano
 • Registar ugovora za 2014. godinu sklopljenih na temelju okvirnih sporazuma (.pdf) - stanje 31.12.2014.
REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2013. GODINU
 • Registar okvirnih sporazuma HZZO-a sklopljenih u 2013. godini (.pdf) - stanje 31.12.2013.
 • Registar ugovora o Javnoj nabavi za 2013. godinu sklopljenih na temelju okvirnih sporazuma (.pdf) - stanje 31.12.2013.
REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2012. GODINU
 • Registar okvirnih sporazuma za 2012.g. s ostvarenjem do 31.12.2012.g. / Registar ugovora za 2012.g sklopljenih na temelju okvirnih sporazuma s ostvarenjem do 31.12.2012.g. / Ugovor na temelju okvirnog sporazuma središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku s ostvarenjem do 31.12.2012.g. (.pdf)
REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2011. GODINU
 • Okvirni sporazumi koje je HZZO sklopio u 2011. godini / Ugovori na temelju okvirnih sporazuma koje je sklopio HZZO u 2011. godini / Ugovor na temelju okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku (.pdf)

Podijeli

Tagovi