Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Zajednička nabava

ZAJEDNIČKA NABAVA 2017. GODINA
POSTUPCI NABAVE
  • Nabava poštanskih usluga (EOJN)
  • Opskrba električnom energijom (EOJN)
  • Nabava telekomunikacijskih usluga - javna govorna usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži (EOJN)

 

ZAJEDNIČKA NABAVA 2015. GODINA
ODLUKE
  • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku zajedničke javne nabave opskrbe električnom energijom (.pdf)
  • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku zajedničke javne nabave uredskog materijala (uključivo toneri i tinte) (.pdf)
  • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku zajedničke javne nabave poštanskih usluga (.pdf)
  • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave telekomunikacijskih usluga- javna govorna usluga u nepokretnoj i pokretnoj komunikacijskoj mreži i usluge prijenosa podataka u pokretnoj komunikacijskoj mreži (.pdf)

 

OSOBE ZADUŽENE ZA IZRADU TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA
  • Osobe zadužene za izradu tehničkih specifikacija (.pdf)

Podijeli

Tagovi