Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Istraživanje tržišta

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod), temeljem članka 198., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16, u daljnjem tekstu: Zakon) opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana i poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju radi razmjene informacija, primjedbi, prijedloga i savjeta, koji mogu biti važni kod planiranja i provedbi postupaka nabave, poštujući načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

TEHNIČKE KONZULTACIJE

3. NABAVA PRIJEVODA AR DRG KLASIFIKACIJSKOG SUSTAVA


2. ZAJEDNIČKA NABAVA ZA POSEBNU SKUPINU LIJEKOVA


1. ZAJEDNIČKA NABAVA LICENCI ZA KORIŠTENJE SOFTVERSKIH PROIZVODA I USLUGA

PRETHODNO SUDJELOVANJE NATJECATELJA ILI PONUDITELJA U PRIPREMI POSTUPKA NABAVE (članak 199. Zakona) Zavod može natjecatelja, ponuditelja ili drugi gospodarski subjekt uključiti u pripremu postupka nabave ali će pri tom poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurao da sudjelovanje tog natjecatelja ili ponuditelja ne naruši tržišno natjecanje. Zavod kao javni naručitelj obvezan je mjere koje je poduzeo sukladno odredbama članka 199. stavka 1. i 2. Zakona dokumentirati u Izvješću o postupku javne nabave.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima


1. NABAVA TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA U POKRETNOJ ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJSKOJ MREŽI I NEPOKRETNOJ ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJSKOJ MREŽI

 • Dokumentacija o nabavi (.pdf)
 • Tehnička specifikacija za grupu 1 (.docx)
  • tablice potreba "nepokretna" (.pdf)
  • tablice potreba "pokretna" (.pdf)
 • Prilog 1 - Prijedlog tarifa (.doc)
 • Tehnička specifikacija za grupu 2 (.docx)
  • tablica potreba (.pdf)
 • Tehnička specifikacija za grupu 3 (.docx)
 • Troškovnik za grupu 1 (.xlsx)
 • Troškovnik za grupu 2 (.xlsx)
 • Troškovnik za grupu 3 (.xlsx)
 • Prijedlog okvirnog sporazuma (.doc)
 • Popis lokacija (.pdf)

Molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 21. lipnja 2017. godine, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: nabava@hzzo.hr.

Nakon provedenog savjetovanja, Zavod je obvezan razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te će ga objaviti na ovome mjestu.

 • Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima (.pdf)
 • Obavijest gospodarskim subjektima (.pdf)
 • Isprava Izvješća o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima (.pdf)

2. NABAVA MREŽNE OPREME

 • Dokumentacija o nabavi (.pdf)
 • Prilog 8.1. Tehnička specifikacija (.pdf)
 • Troškovnici (Grupa A, B, D, C) (.zip)

Molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 31. srpnja 2017. godine, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: nabava@hzzo.hr s naznakom predmeta: "Nabava mrežne opreme 2017".

Nakon provedenog savjetovanja, Zavod je obvezan razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te će ga objaviti na ovome mjestu.

 • Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima (.pdf)

3. NABAVA ODRŽAVANJA APLIKACIJSKIH I BAZNIH POSLUŽITELJA

 • Dokumentacija o nabavi (.pdf)
 • Prilog 8.1. Tehnička specifikacija (.pdf)
 • Prilog 8.2. Troškovnik (.xlsx)

Molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 2. kolovoza 2017. godine, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: nabava@hzzo.hr s naznakom predmeta: "Nabava održavanja aplikacijskih i baznih poslužitelja".

Nakon provedenog savjetovanja, Zavod je obvezan razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te će ga objaviti na ovome mjestu.

 • Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima (.pdf)

4. NABAVA USLUGE ODRŽAVANJA STROJNE INFORMATIČKE, SISTEMSKE, PROGRAMSKE I MREŽNE OPREME [showhide type="pressrelease3"]

 • Dokumentacija o nabavi (.pdf)
 • Prilog 8.1. Tehnička specifikacija (.pdf)
 • Prilog 8.2. Troškovnik (.xlsx)

Molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 20. kolovoza 2017. godine, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: nabava@hzzo.hr s naznakom predmeta: "Nabava održavanja strojne informatičke, sistemske, programske i mrežne opreme".

Nakon provedenog savjetovanja, Zavod je obvezan razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te će ga objaviti na ovome mjestu.

 • Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima (.pdf)

5. NABAVA OSOBNIH I PRIJENOSNIH RAČUNALA (datum objave: 8. rujna 2017. godine)

 • Dokumentacija o nabavi (.pdf)
 • Tehnička specifikacija
  • Prilog 8.1.1. Tehnička specifikacija - Grupa A (.pdf)
  • Prilog 8.1.2. Tehnička specifikacija - Grupa B (.pdf)
 • Prilog 8.2. ESPD obrazac (.pdf)
 • Podaci za kriterije odabira
  • Prilog 8.3.1. Podaci za kriterije odabira - Grupa A (.pdf)
  • Prilog 8.3.2. Podaci za kriterije odabira - Grupa B (.pdf)
 • Prilog 8.4. Popis lokacija (.pdf)
 • Standardizirani troškovnik

Molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 13. rujna 2017. godine, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: nabava@hzzo.hr s naznakom predmeta: "Nabava osobnih i prijenosnih računala".

Nakon provedenog savjetovanja, Zavod je obvezan razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te će ga objaviti na ovome mjestu.

 • Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima (.pdf)

6. NABAVA USLUGE SISTEMATSKOG PREGLEDA ZA RADNIKE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (datum objave: 20. rujna 2017. godine)

 • Dokumentacija o nabavi (.pdf)
 • Prilog 8.1. Troškovnici (za 20 grupa) (.zip)
 • Prilog 8.2. ESPD obrazac (.pdf)

Molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 25. rujna 2017. godine, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: nabava@hzzo.hr s naznakom predmeta: "Nabava usluge sistematskog pregleda za radnike Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje".

Nakon provedenog savjetovanja, Zavod je obvezan razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te će ga objaviti na ovome mjestu.

 • Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima (.pdf)

7. NABAVA OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM (datum objave: 4. listopada 2017. godine) [showhide type="pressrelease6"]

 • Dokumentacija o nabavi (.pdf)
 • Prilog 8.1. Troškovnik (.xlsx)
 • Prilog 8.2. Popis MM (.pdf)
 • Prilog 8.3. ESPD obrazac (.doc)
 • Prilog 8.6. Prijedlog okvirnog sporazuma (.pdf)

Molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 9. listopada 2017. godine, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: nabava@hzzo.hr s naznakom predmeta: "Nabava opskrbe električnom energijom"

Nakon provedenog savjetovanja, Zavod je obvezan razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te će ga objaviti na ovome mjestu.

 • Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima (.pdf)

8. NABAVA POŠTANSKIH USLUGA (datum objave: 6. listopada 2017. godine)

 • Dokumentacija o nabavi (.pdf)
 • Prilog 8.1. Troškovnici
  • 8.1.1. Troškovnik grupa A (.xls)
  • 8.1.2. Troškovnik grupa B (.xls)
 • Prilog 8.2. Tehnička specifikacija (.pdf)
 • Prilog 8.3. ESPD obrazac (.doc)
 • Prilog 8.4. Popis ustanova s lokacijama i poštanskim adresama za grupu A (.pdf)
 • Prilog 8.5. Popis ustanova s lokacijama i poštanskim adresama za grupu B (.pdf)
 • Prilog 8.6. Prijedlog okvirnog sporazuma (.pdf)

Molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 11. listopada 2017. godine, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: nabava@hzzo.hr s naznakom predmeta: "Nabava poštanskih usluga"

Nakon provedenog savjetovanja, Zavod je obvezan razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te će ga objaviti na ovome mjestu.

 • Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima (.pdf)

, full_html

Podijeli

Tagovi