Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

10. Publikacije

Novosti Europskog foruma za osiguranje od nesreća na radu i profesionalnih bolesti

* Forum News 58

* Forum News 57

* Forum News 56

* Forum News 55

* Forum News 54

* Forum News 53

* Forum News Special Edition Covid 19

* Forum News 52

* Forum News 51

* Forum News 49

* Forum News 48

* Forum News 46

* Forum News 45

* Forum News 43

Novosti Europske mreže obrazovanja i osposobljavanja u zaštiti na radu

Newsletter 2015

Završna konferencija programa Europske unije IPA 2007 za Hrvatsku, Komponenta I, Zdravlje i zaštita na radu

Dnevni red Završne konferencije 03.07.2012.

Prezentacija (ppt)

Svečano predstavljanje programa Europske unije IPA 2007 za Hrvatsku, Komponenta I, Zdravlje i zaštita na radu

Opći cilj projekta: Razviti učinkovit sustav zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u Hrvatskoj u skladu s EU standardima i ojačati administrativne kapacitete svih relevantnih institucija u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, sukladno mjerilu za Poglavlje 19. - Socijalna politika i zapošljavanje, pregovora u procesu pristupanja Hrvatske Europskoj uniji.

Proračun projekta: 1.254.000,00 € Siječanj 2011. - Srpanj 2012.

Svečano predstavljanje programa Europske unije IPA 2007 za Hrvatsku, Komponenta I, Zdravlje i zaštita na radu

Twinnings news: srpanj - rujan 2011. (verzija na hrvatskom jeziku)

Twinnings news: travanj - lipanj 2011. (verzija na hrvatskom jeziku)

Twinnings news: siječanj - ožujak 2011. (verzija na hrvatskom jeziku)

Twinnings news: january - march 2011. (english version)

Podijeli

Tagovi