Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

8. Statistički podaci o prijavama o ozljedama na radu i profesionalnim bolestima

Temeljem važećih odredbi Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje godišnje na svojim internetskim stranicama, u dijelu koji se odnosi na »Zaštitu zdravlja na radu«, objavljuje podatke o broju priznatih ozljeda na radu, odnosno profesionalnih bolesti i to sa stanjem na dan 31. ožujka tekuće godine za prijave o ozljedama na radu, odnosno profesionalnim bolestima koje su zaprimljene u prethodnoj godini.

2021

Broj zaprimljenih Prijava o ozljedi na radu u 2021. godini je 15682, od čega je do 31.03.2022. godine priznato 12645. Broj zaprimljenih Prijava o profesionalnoj bolesti u 2021. godini je 2400, od čega je do 31.03.2022. godine priznato 1536.

Naziv Prijave Broj zaprimljenih Prijava u periodu 01.01.2021.-31.12.2021. Broj priznatih Prijava u periodu 01.01.2021.-31.03.2022., a koje su zaprimljene u periodu 01.01.2021.-31.12.2021.
Prijava o ozljedi na radu 15682 12645
Prijava o profesionalnoj bolesti 2400 1536

2020

Broj zaprimljenih Prijava o ozljedi na radu u 2020. godini je 14652, od čega je do 31.03.2021. godine priznato 11877. Broj zaprimljenih Prijava o profesionalnoj bolesti u 2020. godini je 658, od čega je do 31.03.2021. godine priznato 467.

Naziv Prijave Broj zaprimljenih Prijava u periodu 01.01.2020.-31.12.2020. Broj priznatih Prijava u periodu 01.01.2020.-31.03.2021., a koje su zaprimljene u periodu 01.01.2020.-31.12.2020.
Prijava o ozljedi na radu 14652 11877
Prijava o profesionalnoj bolesti 658 467

2019

Broj zaprimljenih Prijava o ozljedi na radu u 2019. godini je 18452, od čega je do 31.03.2020. godine priznato 15030. Broj zaprimljenih Prijava o profesionalnoj bolesti u 2019. godini je 173, od čega je do 31.03.2020. godine priznato 117.

Naziv Prijave Broj zaprimljenih Prijava u periodu 01.01.2019.-31.12.2019. Broj priznatih Prijava u periodu 01.01.2019.-31.03.2020., a koje su zaprimljene u periodu 01.01.2019.-31.12.2019.
Prijava o ozljedi na radu 18452 15030
Prijava o profesionalnoj bolesti 173 117

2018

Broj zaprimljenih Prijava o ozljedi na radu u 2018. godini je 19154, od čega je do 31.03.2019. godine priznato 15704. Broj zaprimljenih Prijava o profesionalnoj bolesti u 2018. godini je 158, od čega je do 31.03.2019. godine priznato 123.

Naziv Prijave Broj zaprimljenih Prijava u periodu 01.01.2018.-31.12.2018. Broj priznatih Prijava u periodu 01.01.2018.-31.03.2019., a koje su zaprimljene u periodu 01.01.2018.-31.12.2018.
Prijava o ozljedi na radu 19154 15704
Prijava o profesionalnoj bolesti 158 123

2017

Broj zaprimljenih Prijava o ozljedi na radu u 2017. godini je 18036, od čega je do 31.03.2018. godine priznato 14829.

Broj zaprimljenih Prijava o profesionalnoj bolesti u 2017. godini je 206, od čega je do 31.03.2018. godine priznato 163.

Naziv Prijave Broj zaprimljenih Prijava u periodu 01.01.2017.-31.12.2017. Broj priznatih Prijava u periodu 01.01.2017.-31.03.2018., a koje su zaprimljene u periodu 01.01.2017.-31.12.2017.
Prijava o ozljedi na radu 18036 14829
Prijava o profesionalnoj bolesti 206 163

2016

Broj zaprimljenih Prijava o ozljedi na radu u 2016. godini je 16529, od čega je do 31.03.2017. godine priznato 13700.

Broj zaprimljenih Prijava o profesionalnoj bolesti u 2016. godini je 197, od čega je do 31.03.2017. godine priznato 146.

Naziv Prijave

Broj zaprimljenih Prijava u periodu 01.01.2016.-31.12.2016.

Broj priznatih Prijava u periodu 01.01.2016.-31.03.2017., a koje su zaprimljene u periodu 01.01.2016.-31.12.2016.

Prijava o ozljedi na radu

16529

13700

Prijava o profesionalnoj bolesti

197

146

2015

Broj zaprimljenih Prijava o ozljedi na radu u 2015. godini je 16228, od čega je do 31.03.2016. godine priznato 13784.

Broj zaprimljenih Prijava o profesionalnoj bolesti u 2015. godini je 139, od čega je do 31.03.2016. godine priznato 106.

Naziv Prijave

Broj zaprimljenih Prijava u periodu 01.01.2015.-31.12.2015.

Broj priznatih Prijava u periodu 01.01.2015.-31.03.2016., a koje su zaprimljene u periodu 01.01.2015.-31.12.2015.

Prijava o ozljedi na radu

16228

13784

Prijava o profesionalnoj bolesti

139

106

Podijeli

Tagovi