Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

4. Najčešći upiti osiguranika

Gdje se podnosi Prijava o ozljedi na radu i Profesionalnoj bolesti?

Sukladno mjestu prebivališta odnosno boravišta osigurane osobe, a može i Regionalnom uredu, Područnoj službi Zavoda na području kojeg je sjedište poslodavca. (link svih lokacija)

U koliko primjeraka se podnosi Prijava o ozljedi na radu i Profesionalnoj bolesti?

Prijava se podnosi u pet primjeraka.

Što je potrebno dostaviti za Prijavu ozljede na radu?

Ovjerene tiskanice Prijave ozljede na radu od strane poslodavca i izabranog doktora opće / obiteljske medicine, izjava osigurane osobe o nastanku ozljede, medicinska dokumentacija vezana uz prijavljenu ozljedu na radu. Ukoliko je poslodavac prijavio nesreću na radu nadležnom inspektoratu rada pri Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, potrebno je dostaviti presliku Zapisnika o inspekcijskom nadzoru.

Što je potrebno dostaviti uz Prijavu ozljede na radu ukoliko se radi o prometnoj nezgodi u svojstvu vozača?

Ovjerene tiskanice Prijave ozljede na radu od strane poslodavca i izabranog doktora opće / obiteljske medicine, izjava osigurane osobe o nastanku ozljede, medicinska dokumentacija vezana uz prijavljenu ozljedu na radu, Zapisnik o alkotestu i Zapisnik o policijskom očevidu. Ako nije bilo policijskog očevida, obvezno navesti da se policija nije pozivala. U tome slučaju dostaviti Izjavu osiguranika i/ili EU Izvješće o prometnoj nezgodi. Ako se radi o ozljedi na službenom putu ili prometnoj nesreći na službenom putu, potrebno je dostaviti preslik putnog naloga.

Što je potrebno dostaviti za Prijavu Profesionalne bolesti?

Ovjerene tiskanice Prijave profesionalne bolesti od strane poslodavca i izabranog doktora opće / obiteljske medicine, izjava osigurane osobe, medicinska dokumentacija vezana uz prijavljenu profesionalnu bolest.

Tko vodi bolovanje vezano uz ozljedu na radu i profesionalnu bolest?

Izabrani doktor opće / obiteljske medicine.

Tko je podnositelj prijave na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti za učenike i studente na redovitom školovanju prema propisima o redovitom školovanju u RH za vrijeme praktične nastave, za vrijeme stručne prakse, stručnih putovanja?

Podnositelj prijave putem Tiskanice – 5 je ustanova učenika/studenta (škola, fakultet), ali je Obveznik uplate Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta, te se taj podatak upisuje na Tiskanicu – 5 u polje Podatci o obvezniku uplate posebnog doprinosa (Broj obveze MZOS 114/675361). Oznaka osnove osiguranja 00328.

Tko je podnositelj prijave o ozljedi na radu odnosno profesionalnoj bolesti za učenike i studente na redovitom školovanju prema propisima o redovitom školovanju u RH za vrijeme praktične nastave, za vrijeme stručne prakse, stručnih putovanja?

Podnositelj prijave o ozljedi na radu odnosno profesionalnoj bolesti je ustanova učenika/studenta (škola, fakultet), a ne davatelj prakse kod kojega se ista obavlja.

Tko je podnositelj prijave na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti za učenike i studente za vrijeme rada putem posrednika pri zapošljavanju učenika i studenata?

Podnositelj prijave putem Tiskanice – 5 je posrednik pri zapošljavanju učenika/studenta (Studentski centar, omladinski centar i sl.), koji je također i Obveznik uplate posebnog doprinosa te se taj podatak upisuje na Tiskanicu – 5 u polje Podatci o obvezniku uplate posebnog doprinosa (Broj obveze Studentskog centra, omladinskog i sl.) Oznaka osnove osiguranja 00328.

Što je potrebno dostaviti za prijavu ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti za učenike i studente za vrijeme rada putem posrednika pri zapošljavanju učenika i studenata?

U slučaju nastanka ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti, potrebno je dostaviti u nadležni Regionalni ured/Područnu službu odnosno Ispostavu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ovjerene tiskanice prijave ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti od strane posrednika (Studentski centar, omladinski centar i sl.) ili od strane poslodavca kod kojeg je osigurana osoba obavljala rad u vrijeme nastanka ozljede i izabranog doktora opće/obiteljske medicine, pisanu izjavu osigurane osobe o nastanku ozljede, medicinsku dokumentaciju vezanu uz prijavljenu ozljedu na radu, a ukoliko je prijavu podnio posrednik i pisanu izjavu poslodavca kod kojeg je ozljeda nastala o nastanku ozljede. Ukoliko prijavu o ozljedi na radu odnosno profesionalnoj bolesti podnosi poslodavac kod kojeg je osigurana osoba obavljala rad u vrijeme nastanka ozljede, dio tiskanice koji se odnosi na broj obveznika uplate (točka 5. tiskanice) popunjava se podacima o posredniku. Ukoliko je poslodavac prijavio nesreću na radu nadležnom inspektoratu rada pri Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, potrebno je dostaviti presliku Zapisnika o inspekcijskom nadzoru.

Podijeli

Tagovi