Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Iskaznica zdravstveno osigurane osobe

 • > aria-hidden=
  Što napraviti u slučaju gubitka zdravstvene iskaznice?

  Gubitak iskaznice zdravstveno osigurane osobe HZZO-a korisnik je obvezan prijaviti najbližem regionalnom uredu, područnoj službi, odnosno ispostavi područne službe HZZO-a. Prijavu gubitka i zahtjev za izdavanje nove iskaznice zdravstveno osigurane osobe HZZO-a korisnik može dostaviti i elektroničkom poštom na jednu od adresa elektroničke pošte prema mjestu svoga prebivališta odnosno boravišta koje su objavljene u rubrici Kontakti za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja HZZO . Uz zahtjev korisnik je obvezan navesti svoje ime i prezime , OIB ili MBO i broj telefona te priložiti presliku osobne iskaznice.

 • > aria-hidden=
  Kako prijaviti promjenu prezimena ili adrese stanovanja?

  Promjenu podataka kao što su primjerice adresa stanovanja ili imena i prezimena osigurane osobe, pored poslodavca kojem je to omogućeno preko aplikacije e-Zdravstveno, može zatražiti i osigurana osoba HZZO-a.

  Promjena podataka prijavljuje se najbližem regionalnom uredu, područnoj službi, odnosno ispostavi područne službe HZZO-a.

  Promjena podataka se može zatražiti i elektroničkom poštom na jednu od adresa elektroničke pošte prema mjestu prebivališta odnosno boravišta osigurane osobe koje su objavljene u rubrici Kontakti za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja HZZO.

  U prijavi je potrebno navesti koji podaci se mijenjaju te kako glase novi podaci uz obvezno prilaganje preslike osobne iskaznice i broja telefona osigurane osobe.

 • > aria-hidden=
  Što napraviti kada rok važenja zdravstvene iskaznice istekne?

  Osigurane osobe koje posjeduju iskaznicu zdravstveno osigurane osobe izdanu u skladu s Odlukom o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, a kojoj je rok važenja otisnut na njoj istekao, prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja ostvaruju i dalje osnovom te iskaznice za vrijeme dok imaju utvrđen status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju.