Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu

 • > aria-hidden=
  Za vrijeme rada ili stručnog usavršavanja, odnosno obrazovanja u inozemstvu

  - poslodavac, odnosno tijelo državne vlasti, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – obveznici plaćanja doprinosa , koji upućuje osiguranika na rad, stručno usavršavanje odnosno obrazovanje u inozemstvu dužan je izvršiti prijavu boravka na tiskanici T-4 prijava-odjava boravka u inozemstvu osigurane osobe zbog upućivanja, pri nadležnom područnom uredu HZZO-a te priložiti:
  a) presliku ugovora o radu
  b) akt o upućivanju osiguranika na rad, stručno usavršavanje, odnosno obrazovanje u inozemstvo, sa naznakom razdoblja upućivanja u inozemstvo
  c) liječničku svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti ne stariju od 3 mjeseca koju izdaje doktor specijalist medicine rada;

  - prijava se podnosi, u pravilu, 8 dana prije odlaska osiguranika u inozemstvo (prijava mora biti podnesena prije odlaska u inozemstvo);
  - za vrijeme boravka osiguranika u inozemstvu obveznici plaćanja doprinosa plaćaju posebni doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu;
  - ispunjenjem gore navedenih uvjeta HZZO izdaje Potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu;
  - moguće je koristiti zdravstvenu zaštitu koja se ne može odgoditi do povratka u Republiku Hrvatsku;
  - opseg i način korištenja zdravstvene zaštite razlikuje se ovisno o tome koristi li se zdravstvena zaštita u državama s kojima postoji međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili u državama s kojima takav ugovor ne postoji.

 • > aria-hidden=
  Za vrijeme službenog puta u inozemstvu

  - pod službenim putem podrazumijeva se boravak u inozemstvu do 30 dana neovisno o razlozima toga puta, a na koji put je osiguranika uputio poslodavac;
  - moguće je izdavanje Potvrde o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu prije i tijekom službenog putovanja temeljem kopije putnog naloga, (nije obvezno) i prijave boravka u inozemstvu na tiskanici T-4;
  - poslodavac je obveznik plaćanja posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu
  - moguće je koristiti zdravstvenu zaštitu koja se ne može odgoditi do povratka u Republiku Hrvatsku;
  - opseg i način korištenja zdravstvene zaštite razlikuje se ovisno o tome koristi li se zdravstvena zaštita u državama s kojima postoji međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili u državama s kojima takav ugovor ne postoji te je li zatraženo izdavanje gore navedene potvrde.

 • > aria-hidden=
  Za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu radi privatnog posla

  - potrebno je prije putovanja podnijeti prijavu boravka u inozemstvu pri nadležnom područnom uredu HZZO-a na tiskanici T-4;
  - prethodno uplatiti ukupan iznos posebnog doprinosa koji iznos doprinosa se plaća po stopi od najviše 0,51% na proračunsku osnovicu važeću za vrijeme uplate posebnog doprinosa i to po danu boravka u inozemstvu.
  Tako utvrđena stopa doprinosa preračunata u iznos sredstava iskazanog u kunama po osiguranoj osobi, ovisno duljini boravka u inozemstvu,odnosno broju prijavljenih osiguranih osoba prema Odluci o osnovici i stopi posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koje u inozemstvu borave radi privatnog posla ("Narodne novine", broj 93/11) iznosi:
  - osobe koje se nalaze na bolovanju uz navedeno dužne su priložiti i potvrdu izabranog doktora kojom potvrđuje da je suglasan s namjeravanim putovanjem osigurane osobe
  - ispunjenjem navedenih uvjeta HZZO izdaje Potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu;
  - moguće je korištenje hitne zdravstvene zaštite;
  - opseg i način korištenja zdravstvene zaštite razlikuje se ovisno o tome koristi li se zdravstvena zaštita u državama s kojima postoji međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili u državama s kojima takav ugovor ne postoji

 • > aria-hidden=
  Upućivanje na liječenje u inozemstvo

  - moguće je ako se potrebno liječenje ne može provesti u ugovornim zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj, a može se uspješno provesti u inozemstvu;
  - pri podnošenju zahtjeva, prije odlaska na liječenje u inozemstvo, obvezno je Direkciji HZZO-a dostaviti slijedeću dokumentaciju:

  a) prijedlog za upućivanje na liječenje u inozemstvu doktora specijalista, odnosno liječničkog konzilija zdravstvene ustanove u kojoj se osigurana osoba liječi u Republici Hrvatskoj na propisanoj Tiskanici Zahtjev i prijedlog za upućivanje na liječenje u inozemstvu“
  b) odgovarajuću medicinsku dokumentaciju

  - Direkcija HZZO-a rješenjem odlučuje o pravu na upućivanje na liječenje u inozemstvo;
  - osigurana osoba koja je na liječenje u inozemstvo otišla bez rješenja o upućivanju na liječenje u inozemstvu nema pravo na naknadu troškova tog liječenja na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja.