Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Planirano liječenje

Do 1. srpnja 2013. godine osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) imale su pravo na upućivanje na liječenje u inozemstvo na teret sredstava HZZO-a pod pretpostavkom ispunjenja uvjeta propisanih nacionalnim propisima. Pravo se moglo ostvariti za liječenja koja se nisu mogla provesti u ugovornim zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj, a mogla su se uspješno provesti u inozemstvu.

Od ulaska Hrvatske u Europsku uniju (EU) 1. srpnja 2013. godine, osim navedenog prava, osiguranim osobama HZZO-a omogućeno je i novo pravo, pravo na planirano liječenje u drugoj državi članici Europske unije (EU) ako se radi o liječenju koje se može provesti kod ugovornih pružatelja zdravstvene zašite u Republici Hrvatskoj, ali ga osigurana osoba ne može ostvariti u medicinski opravdanom roku, uzimajući u obzir njezino trenutno zdravstveno stanje i vjerojatan razvoj njezine bolesti. Od 12.04.2014. godine europski pravni propisi u potpunosti se primjenjuju i u slučaju država Europskog ekonomskog prostora (EEP) - Islanda, Lihtenštajna i Norveške, pa tako osigurane osobe HZZO-a, od spomenutog datuma, imaju pravo na planirano liječenje i u navedenim državama. Od 1.1.2017. godine navedeno pravo omogućeno je i za područje Švicarske, a također je omogućeno i za područje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (UK).

Pravo na planirano liječenje u ugovornim zdravstvenim ustanovama druge države članice EU/EEP/Švicarske/UK omogućeno je europskim pravnim propisima o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, odnosno Uredbom 883/04 te Uredbom 987/09 . Uredbe se primjenjuju izravno i u cijelosti te su po pravnoj snazi iznad nacionalnih propisa.

25. listopada 2013. godine stupile su na snagu odredbe članaka 26. do 32. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, kojima su u hrvatsko zakonodavstvo prenesene odredbe Direktive 2011/24/EU. Na taj način, osiguranim osobama HZZO-a omogućeno je, pod pretpostavkom ispunjenja svih propisanih uvjeta, i pravo na planirano liječenje u drugoj državi članici EU/EEP kod privatnih pružatelja zdravstvene zaštite. Izuzetak postoji jedino u odnosu na Švicarsku i UK budući da Direktiva 2011/24/EU ne odnosi na liječenja u navedenim državama.

HZZO snosi troškove zdravstvene zaštite u inozemstvu samo ako je ona korištena u skladu s pozitivnim pravnim propisima.

Sukladno naprijed navedenom, planirano liječenje koje se može ostvariti prema Uredbi 883/04 i Direktivi 2011/24/EU odnosi se na liječenje koje se provodi kod ugovornih pružatelja zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj, ali se ne može provesti u medicinski opravdanom roku, uzimajući u obzir trenutačno zdravstveno stanje osigurane osobe i vjerojatan razvoj njezine bolesti.

Od toga treba razlikovati upućivanje na liječenje u inozemstvo, kao pravo utvrđeno samo nacionalnim propisima, u kojem slučaju se radi o liječenju koje se ne može provesti kod ugovornih pružatelja zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj, a može se uspješno provesti u inozemstvu. Postupak upućivanja osiguranih osoba HZZO-a na liječenje u inozemstvo reguliran je odredbama čl. 25. do 34. Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite (Pravilnik - Interni pročišćeni tekst).

Svi naprijed navedeni pravni akti dostupni su na Internet stranici HZZO/Pravni akti

Podijeli

Tagovi