Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Nužna zdravstvena zaštita

Nužna zdravstvena zaštita prema Uredbi 883/04 - Europska kartica zdravstvenog osiguranja/Zamjenski Certifikat

Your Europe

Osigurane osobe iz drugih država članica Europske unije (EU), Europskog ekonomskog prostora (EEP), Švicarske ili Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (UK), ostvaruju pravo na nužnu, odnosno neodgodivu zdravstvenu zaštitu u Hrvatskoj osnovom Europske kartice zdravstvenog osiguranja (skraćeni naziv - EKZO) ili Certifikata koji privremeno zamjenjuje EKZO.

Temeljem EKZO/Certifikata osigurana osoba jedne od navedenih država, koja se za vrijeme svog privremenog boravka u Hrvatskoj, iznenada razboli, ozlijedi ili doživi nesreću, ima pravo koristiti zdravstvenu zaštitu koja se ne može odgoditi do njezinog planiranog povratka u matičnu državu, a na teret svog nadležnog nositelja zdravstvenog osiguranja.

Takvu zdravstvenu zaštitu osoba ostvaruje kod liječnika, odnosno u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj koje imaju sklopljen ugovor s HZZO-om o pružanju zdravstvene zaštite.

Kada se izdaje zamjenski Certifikat?

Certifikat se izdaje u slučaju krađe, gubitka EKZO ili u slučaju kada ostanete bez EKZO iz nekog drugog razloga. Zamjenski Certifikat se koristi na jednak način kao i EKZO.

Tko mi izdaje EKZO/Certifikat?

EKZO/Certifikat vam izdaje nadležni nositelj zdravstvenog osiguranja iz matične države kod kojega ste obvezno zdravstveno osigurani.

Što pokrivaju EKZO/Certifikat?

Osnovom EKZO/Certifikata omogućuje se korištenje zdravstvenih usluga koje su s medicinskog gledišta nužne, uzimajući u obzir prirodu usluga i dužinu očekivanog boravka, pri čemu nužnost procjenjuje ugovorni liječnik u Hrvatskoj kojemu se obratite radi pomoći.

EKZO/Certifikat pokrivaju troškove neodgodive zdravstvene zaštite, odnosno zdravstvene zaštite za koju ugovorni liječnik u Hrvatskoj, kojemu ste se obratili radi pomoći, procjeni da se ne može odgoditi do vašeg planiranog povratka u matičnu državu.

Neodgodiva zdravstvena zaštita bit će i zdravstvena zaštita u vezi s kroničnim ili postojećim bolestima ako cilj putovanja u Hrvatsku nije upravo liječenje tih bolesti, te zdravstvena zaštita u vezi s trudnoćom i rođenjem djeteta, ako cilj privremenog boravka u Hrvatskoj nije porod.

Također, neodgodive zdravstvene usluge su i dijaliza, terapija kisikom, tretmani za astmu, kemoterapija, no radi korištenja tih usluga prethodno se trebate dogovoriti sa zdravstvenom ustanovom u Hrvatskoj u kojoj ih namjeravate koristiti.

Što EKZO/Certifikat ne pokrivaju?

EKZO/Certifikat ne pokrivaju troškove planiranog liječenja u Hrvatskoj, iznos sudjelovanja u troškovima korištene zdravstvene zaštite (participaciju), usluge korištene u privatnim zdravstvenim ustanovama, odnosno kod privatnih liječnika te usluge koje nisu obuhvaćene obveznim zdravstvenim osiguranjem u Hrvatskoj.

Usprkos EKZO/Certifikatu morao sam platiti zdravstvene usluge. Da li mogu ostvariti pravo na naknadu tih troškova?

Ukoliko ste morali platiti korištene zdravstvene usluge u Hrvatskoj, usprkos tome što ste imali važeću EKZO/Certifikat, upućujemo vas da se obratite vašem nadležnom nositelju zdravstvenog osiguranja u matičnoj državi zahtjevom za povratom plaćenih troškova. Preporučujemo da, radi navedenog, sačuvate i priložite zahtjevu medicinsku dokumentaciju i original računa koji glasi na vaše ime iz kojega treba biti vidljivo koje zdravstvene usluge su vam pružene te da je račun plaćen.

Kako se koriste EKZO/Certifikat?

EKZO/Certifikat se koriste izravno kod ugovornih pružatelja zdravstvenih usluga u Hrvatskoj, pod istim uvjetima i po istoj cijeni kao da ste osigurani u Hrvatskoj. To znači da ćete možda morati sudjelovati u troškovima korištene zdravstvene zaštite (platiti participacija), ako je ona obvezna i za osigurane osobe u Hrvatskoj, a za istu zdravstvenu uslugu.

Nužna zdravstvena zaštita prema Direktivi 2011/24/EU

Sukladno Direktivi 2011/24/EU, osigurane osobe jedne države članice EU/EEP imaju pravo na naknadu troškova za nužnu zdravstvenu zaštitu koja je korištena kod privatnih pružatelja u drugoj državi članici.

Ako ste u Hrvatskoj koristili nužnu zdravstvenu zaštitu u privatnim zdravstvenim ustanovama ili kod privatnih zdravstvenih radnika, koji sa HZZO-om nemaju sklopljen ugovor o pružanju zdravstvene zaštite, upućujemo Vas da se sa zahtjevom za povratom plaćenih troškova obratite vašem nadležnom nositelju zdravstvenog osiguranja u matičnoj državi.

Preporučujemo da, radi navedenog, sačuvate i priložite zahtjevu medicinsku dokumentaciju i original računa koji glasi na vaše ime iz kojega treba biti vidljivo koje zdravstvene usluge su vam pružene te da je račun plaćen.

Datum ažuriranja: 24.01.2024.

Povratne informacije

Podijeli

Tagovi