Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

1. Uredba 883/04

Obvezno prethodno odobrenje

Osigurane osobe HZZO-a koje odlaze na planirano liječenje u ugovorne zdravstvene ustanove na područje druge države članice Europske unije (EU), države Europskog ekonomskog prostora (Island, Lihtenštajn, Norveška – države EEP), Švicarske ili Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (UK), moraju prije odlaska zatražiti odobrenje HZZO-a, a sukladno članku 20. stavku 1. Uredbe 883/2004.

Zahtjev za izdavanje prethodnog odobrenja

Pisani zahtjev za izdavanje prethodnog odobrenja podnosi se nadležnom regionalnom uredu, odnosno područnoj službi HZZO-a prema mjestu Vašeg prebivališta, a zahtjevu je potrebno priložit dokumentaciju kojom se dokazuje:

- medicinska indikacija za traženo liječenje (povijest bolesti i druga medicinska dokumentacija iz koje je vidljivo da je utvrđena indikacija za traženu zdravstvenu zaštitu),

- termin o zakazanom liječenju u nekoj od ugovornih zdravstvenih ustanova, odnosno ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse ili ugovornog isporučitelja ortopedskih i drugih pomagala u Republici Hrvatskoj te

- raspoloživi termin, odnosno mogući datum primitka u ugovornu zdravstvenu ustanovu, odnosno kod ugovornog pružatelja zdravstvene zaštite na području druge države EU/EEP/Švicarske/UK.

Odobrenje planiranog liječenja

Liječenje će se odobriti ako je predviđeno u hrvatskom sustavu obveznog zdravstvenog osiguranja i ako se isto liječenje ne može ostvariti na području Hrvatske u medicinski opravdanom roku, pri čemu će se voditi računa o Vašem zdravstvenom stanju i mogućem tijeku Vaše bolesti (čl. 20. st. 2. Uredbe 883/04).

Prijenosni dokument S2

Za liječenje koje je odobreno sukladno Uredbi 883/04 nadležni regionalni ured, odnosno područna služba HZZO-a koja je rješavala Vaš zahtjev izdat će Vam prijenosni dokument S2. Osnovom navedenog dokumenta možete koristiti planirane zdravstvene usluge kod ugovornog pružatelja zdravstvene zaštite druge države članice EU/EEP/Švicarske/UK. Pri tome ste obvezni samo sudjelovati u troškovima zdravstvene zaštite (platiti participaciju), za zdravstvenu zaštitu korištenu osnovom prijenosnog dokumenta S2, ako je ona obvezna i za osigurane osobe države u kojoj će Vam se pružiti planirana zdravstvena zaštita.

Naknada plaćenih troškova unatoč izdanom prijenosnom dokumentu S2

U slučaju da ste prilikom liječenja imali izdan prijenosni dokument S2, a ipak su Vam troškovi planiranog liječenja naplaćeni, imate pravo podnijeti pisani zahtjev za naknadu tih troškova nadležnom regionalnom uredu, odnosno područnoj službi HZZO-a koja Vam je izdala isti dokument (čl. 26.B. Uredbe 987/09).

Uz zahtjev je potrebno priložiti medicinsku dokumentaciju o pruženim zdravstvenim uslugama i original računa koji glasi na Vaše ime iz kojeg je vidljivo koje zdravstvene usluge su Vam pružene te da je račun plaćen.

Odbijanje zahtjeva

Zahtjev za odobrenjem planiranog liječenja na području druge države članice EU/EEP/Švicarske/UK može se odbiti ako liječenje nije predviđeno u hrvatskom sustavu obveznog zdravstvenog osiguranja ili se može ostvariti na području Hrvatske u medicinski opravdanom roku.

Odlazak na liječenje bez prethodnog odobrenja

Ako je planirano liječenje provedeno bez prethodnog odobrenja na gore opisani način, HZZO ne nadoknađuje troškove obavljenog liječenja.

Podijeli

Tagovi