Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Sanitetski prijevoz

Tko ima pravo na sanitetski prijevoz

Pravo na sanitetski prijevoz radi korištenja zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja ostvaruje osigurana osoba koja je:

  • nepokretna
  • teško pokretna i
  • kojoj zbog prirode bolesti nije preporučeno samostalno kretanje.

Na koji način se pravo ostvaruje

Osigurana osoba ima pravo na sanitetski prijevoz do najbližeg ugovornog subjekta HZZO-a koji s HZZO-om ima ugovorenu i može pružiti traženu zdravstvenu zaštitu, a ostvaruje ga na osnovi naloga za sanitetski prijevoz izdanog od strane izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite koji je izdao uputnicu za traženu zdravstvenu zaštitu odnosno na osnovi izdane potvrde o ortopedskim i drugim pomagalima i to pod uvjetom da se za realizaciju tog pomagala osiguranoj osobi kod ugovornog isporučitelja ortopedskih i drugih pomagala mora uzeti mjera odnosno izvršiti proba ortopedskog i drugog pomagala.

Izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite obvezan je na nalogu za sanitetski prijevoz naznačiti naziv mjesta sjedišta ugovornog subjekta HZZO-a te njegov naziv.

Osigurana osoba koja želi koristiti zdravstvenu zaštitu kod drugog ugovornog subjekta HZZO-a, a ne naznačenog na nalogu za sanitetski prijevoz nema pravo ostvariti sanitetski prijevoz na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja.

Iznimno, osigurana osoba koja je radi smanjenja liste čekanja prihvatila od strane izabranog doktora ponuđenu mogućnost korištenja tražene zdravstvene zaštite kod ugovornog subjekta HZZO-a koji nije najbliži njezinom mjestu prebivališta odnosno boravišta ima pravo na sanitetski prijevoz na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja, a nalog za sanitetski prijevoz izdaje izabrani doktor.

Što se podrazumijeva pod sanitetskim prijevozom

Pod sanitetskim prijevozom podrazumijeva se prijevoz osigurane osobe sanitetskim vozilom:

  1. iz mjesta prebivališta odnosno boravišta u ugovornu zdravstvenu ustanovu ili ordinaciju ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse ili kod ugovornog isporučitelja ortopedskih i drugih pomagala
  2. iz ugovorne zdravstvene ustanove ili ordinacije ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse ili od ugovornog isporučitelja ortopedskih i drugih pomagala u mjesto prebivališta odnosno boravišta
  3. iz jedne ugovorne zdravstvene ustanove odnosno ordinacije ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse u drugu ugovornu zdravstvenu ustanovu odnosno ordinaciju ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse ili kod ugovornog isporučitelja ortopedskih i drugih pomagala
  4. iz mjesta prebivališta odnosno boravišta u zdravstvenu ustanovu izvan područja Republike Hrvatske i natrag.

Tko utvrđuje potrebu sanitetskog prijevoza

Potrebu sanitetskog prijevoza utvrđuje:

1. izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite koji izdaje uputnicu za korištenje specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite odnosno na osnovi izdane potvrde o ortopedskim i drugim pomagalima kada je potrebno uzeti mjeru ili izvršiti probu pomagala

2. doktor u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi odnosno ugovorni doktor privatne prakse kod kojih se osigurana osoba liječi, kao i u slučaju izdavanja potvrde o ortopedskim i drugim pomagalima kada je potrebno uzeti mjeru ili izvršiti probu pomagala

3. doktor u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi koja provodi hitnu medicinu kod kojeg je osigurana osoba u postupku liječenja

4. nadležna osoba u regionalnom uredu odnosno Direkciji HZZO-a u skladu sa općim aktom HZZO-a o prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti.

Tko izdaje nalog za sanitetski prijevoz

Pravo na sanitetski prijevoz osigurana osoba ostvaruje na osnovi ispravno popunjenog naloga za sanitetski prijevoz, koji izdaje i ovjerava:

1. izabrani doktor – u slučaju kad se osiguranu osobu radi korištenja zdravstvene zaštite upućuje iz mjesta prebivališta odnosno boravišta u ugovornu zdravstvenu ustanovu ili ordinaciju ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse ili kod ugovornog isporučitelja ortopedskih i drugih pomagala te na temelju odobrenja liječničkog povjerenstva u slučaju prijevoza osigurane osobe u inozemstvo ili povratka iz inozemstva

2. doktor u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj se osigurana osoba liječi odnosno ugovorni doktor privatne prakse – kad se osiguranu osobu iz ugovorne zdravstvene ustanove odnosno ordinacije ugovornog doktora privatne prakse prevozi u mjesto prebivališta odnosno boravišta ili kod ugovornog isporučitelja ortopedskih i drugih pomagala te kad se osiguranu osobu upućuje odnosno premješta iz jedne ugovorne zdravstvene ustanove odnosno ordinacije ugovornog doktora privatne prakse u drugu ugovornu zdravstvenu ustanovu odnosno ordinaciju ugovornog doktora privatne prakse

3. nadležna osoba u regionalnom uredu odnosno Direkciji HZZO-a u skladu sa općim aktom Zavoda o prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti.

Iznimno, u slučaju kada se osiguranu osobu upućuje na provođenje određenih dijagnostičkih ili drugih postupaka, koji postupci neće rezultirati poboljšanjem njenog zdravstvenog stanja zbog kojeg ispunjava uvjete za sanitetski prijevoz, nalog za sanitetski prijevoz za dolazak i povratak izdaje izabrani doktor koji upućuje osiguranu osobu.

Tko dogovara sanitetski prijevoz

Doktor ugovorne zdravstvene ustanove, doktor privatne prakse odnosno nadležna osoba HZZO-a koja je obvezna izdati nalog za sanitetski prijevoz obvezni su za osiguranu osobu dogovoriti odnosno kod ugovornog subjekta HZZO-a naručiti prijevoz sanitetskim vozilom.

Kojem ugovornom subjektu se daje nalog za sanitetski prijevoz

Nalog za sanitetski prijevoz daje se ugovornom subjektu koji sa HZZO-om ima ugovorenu djelatnost sanitetskog prijevoza prema mjestu prebivališta odnosno boravišta osigurane osobe u slučajevima kad se:

1. osiguranu osobu prevozi iz mjesta prebivališta odnosno boravišta u ugovornu zdravstvenu ustanovu odnosno ordinaciju ugovornog doktora privatne prakse ili kod ugovornog isporučitelja ortopedskih i drugih pomagala odnosno kad se osiguranu osobu prevozi iz ugovorne zdravstvene ustanove odnosno ordinacije ugovornog doktora privatne prakse ili od ugovornog isporučitelja ortopedski i drugih pomagala u mjesto prebivališta odnosno boravišta

2. osiguranu osobu premješta iz ugovorne zdravstvene ustanove odnosno ordinacije ugovornog doktora privatne prakse u ugovornu bolničku ustanovu za liječenje akutnih bolesti odnosno ugovornu bolničku ustanovu za liječenje kroničnih bolesti koja je najbliža mjestu njezinog prebivališta odnosno boravišta

3. osiguranu osobu prevozi na liječenje u inozemstvo odnosno kad se osiguranu osobu prevozi s liječenja u inozemstvu u mjesto prebivališta odnosno boravišta.

Nalog za sanitetski prijevoz daje se ugovornom subjektu koji sa HZZO-om ima ugovorenu djelatnost sanitetskog prijevoza prema sjedištu ugovorne zdravstvene ustanove odnosno ordinacije ugovornog doktora privatne prakse u slučajevima kad se:

1. osiguranu osobu iz te ugovorne zdravstvene ustanove odnosno ordinacije ugovornog doktora privatne prakse upućuje u drugu zdravstvenu ustanovu ili ordinaciju ugovornog doktora privatne prakse radi obavljanja terapijskih i dijagnostičkih postupaka, kao i u slučaju kada se osiguranu osobu nakon obavljenih terapijskih i dijagnostičkih postupaka vraća u tu ugovornu zdravstvenu ustanovu, odnosno ordinaciju ugovornog doktora privatne prakse

2. osiguranu osobu premješta iz ugovorne bolničke ustanove za liječenje akutnih bolesti u ugovornu bolničku ustanovu za liječenje kroničnih bolesti

3. osiguranu osobu premješta iz jedne ugovorne bolničke ustanove za liječenje akutnih bolesti u drugu ugovornu bolničku ustanovu za liječenje akutnih bolesti koja nije najbliža mjestu prebivališta odnosno boravišta osigurane osobe

4. osiguranu osobu premješta iz ugovorne bolničke ustanove za liječenje kroničnih bolesti u ugovornu bolničku ustanovu za liječenje akutnih bolesti

5. osiguranu osobu iz inozemstva prevozi u ugovornu zdravstvenu ustanovu u Republici Hrvatskoj zbog nastavka liječenja odnosno u koju se osoba vraća nakon liječenja u inozemstvu.

Podijeli

Tagovi