Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Zaštita prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja

Izdavanje rješenja u upravnom postupku

Prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja se, u pravilu, ostvaruju bez donošenja rješenja, a na temelju odgovarajuće dokumentacije utvrđene Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“, broj 80/13., 137/13. i 98/19., u daljnjem tekstu: ZOZO) i općim aktima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO) donesenim na temelju ZOZO-a.

O pravima iz obveznoga zdravstvenog osiguranja odlučuje se rješenjem na zahtjev osigurane osobe, osim ako ZOZO-om nije drukčije propisano.

U navedenim postupcima odlučuje se primjenjujući odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Drugostupanjsko rješavanje

Radi zaštite prava utvrđenih ZOZO-om osiguranim osobama se osigurava drugostupanjsko rješavanje u postupku koji je pokrenula osigurana osoba.

Protiv drugostupanjskog rješenja HZZO-a nije dopuštena žalba, već se protiv njega može pokrenuti upravni spor.

O pravima iz obveznoga zdravstvenog osiguranja rješava:

1. u prvom stupnju – ustrojstvena jedinica regionalnog ureda HZZO-a nadležna prema mjestu prebivališta odnosno boravišta osigurane osobe.

2. u drugom stupnju – Direkcija HZZO-a.

Žalba protiv rješenja donesenog u prvom stupnju ne odgađa izvršenje rješenja.

Podijeli

Tagovi