Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Pravo na ortopedska i druga pomagala

 • > aria-hidden=
  Kako se ostvaruje pravo na pomagalo?

  Osigurana osoba HZZO-a ostvaruje pravo na pomagala koja su utvrđena osnovnom i dodatnom listom ortopedskih i drugih pomagala, a na osnovi propisane medicinske indikacije za svako pojedino pomagalo u skladu s listama pomagala te odgovarajuće medicinske dokumentacije kojom se dokazuju te indikacije.

 • > aria-hidden=
  Tko može predlagati, odnosno propisivati pomagala?

  Pomagala mogu, kao nadležni doktori predlagati, odnosno propisivati doktori specijalisti određene specijalnosti, odnosno izabrani doktori opće/obiteljske medicine, pedijatri, koji su radnici ugovorne zdravstvene ustanove, odnosno koji su ugovorni doktori privatne prakse s kojima je HZZO sklopio ugovor o pružanju zdravstvene zaštite.

 • > aria-hidden=
  Što je potrebno kada se za odobrenje pomagala traži odobrenje ovlaštenog doktora HZZO-a ili liječničkog povjerenstva za ortopedska i druga pomagala Direkcije HZZO-a?

  Ako je za ostvarivanje prava na pomagalo potrebno odobrenje liječničkog povjerenstva Zavoda ili liječničkog povjerenstva za ortopedska i druga pomagala Direkcije Zavoda nadležni doktor propisuje pomagalo na odgovarajućoj tiskanici, koju zajedno s medicinskom dokumentacijom i potankim obrazloženjem medicinske indikacije za pomagalo te tehničkom dokumentacijom osigurana osoba dostavlja radi dobivanja odobrenja regionalnom uredu Zavoda, područnoj službi Zavoda odnosno ispostavi područne službe Zavoda.

 • > aria-hidden=
  Što znači da za ostvarenje prava na pomagalo je potrebno imati ispunjen uvjet staža osiguranja?

  Osigurana osoba ostvaruje pravo na pomagalo ako ispunjava uvjet prethodnog obveznog zdravstvenog osiguranja u trajanju od najmanje 9 mjeseci neprekidno, odnosno u trajanju od najmanje 12 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine prije nastupa potrebe za pomagalom, ako međudržavnim ugovorom nije drukčije propisano.
  Iznimno, dijete do navršene 18. godine života, osigurana osoba s smetnjama u duševnom i tjelesnom razvoju koja je nesposobna za samostalan život i rad, te osigurana osoba kojoj je pomagalo potrebno radi provođenja liječenja zbog priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti, ne mora ispunjavati navedeni uvjet!