Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Pravo na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite

 • > aria-hidden=
  Gdje se može naći popis doktora primarne zdravstvene zaštite?

  Traženo se može naći na Internet stranici Zavoda (www.hzzo.hr), pod rubrikom Obvezno zdravstveno osiguranje, pod rubrikom Ugovoreni sadržaj zdravstvene zaštite u RH, pod rubrikom Ugovoreni sadržaj primarne zdravstvene zaštite, u popisu ugovorenih timova zdravstvene zaštite u RH.
  Na navedenoj stranici nalazi se popis doktora primarne zdravstvene zaštite, kao i lokacije ordinacija.

 • > aria-hidden=
  Kako se vrši izbor doktora primarne zdravstvene zaštite?

  Prilikom izbora doktora primarne zdravstvene zaštite osigurana osoba može se opredijeliti samo za jednog doktora, prema uvjetima propisanim općim aktom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u djelatnosti: obiteljske (opće) medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i dentalne zdravstvene zaštite (u daljnjem tekstu: izabrani doktor).
  Izbor doktora vrši se, u pravilu, prema mjestu prebivališta u najbližoj zdravstvenoj ustanovi, te se nakon proteka razdoblja od godine dana od posljednjeg provedenog izbora doktora ima pravo promijeniti prethodno izabranog doktora.
  Izabrani doktor može odbiti izbor osigurane osobe samo u slučaju da ima u skrbi maksimalan broj osiguranih osoba utvrđen općim aktom HZZO-a (za opću/obiteljsku medicinu to je broj od 2125 osiguranih osoba, a za pedijatriju 1190 osiguranih osoba, za dentalnu zdravstvenu zaštitu 2375, a za zdravstvenu zaštitu žena 9000), ili ako između izabranog doktora i osigurane osobe postoji poremećaj međusobnih odnosa koji onemogućuju provedbu liječenja.

  Osigurana osoba izbor odnosno promjenu izabranog doktora može provesti:
  1. U ordinaciji doktora kojeg želi izabrati (Na način da doktor e-Izjavu dostavlja na obradu u elektronički sustav HZZO-a. Jedan primjerak potpisane tiskanice Izjave pohranjuje se u ordinaciji novoizabranog doktora, a jedan se primjerak uručuje osiguranoj osobi.).
  2. Putem usluga HZZO-a za e-građane (Preko sustava e-Građani popunjavanjem e-Izjave).
  3. U prostorijama HZZO-a (na način da osigurana osoba područnoj ustrojstvenoj jedinici HZZO-a donosi popunjenu, potpisanu te ovjerenu tiskanicu Izjave od strane novoizabranog doktora, koju ovlašteni radnik HZZO-a unosi u elektronički poslovni sustav HZZO-a. Jedan primjerak potpisane tiskanice Izjave ovlašteni radnik HZZO-a uručuje osiguranoj osobi, a drugi primjerak pohranjuje u HZZO-u).