Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Natječaji-rad pod nadzorom i pripravnički staž

Obavijest o rezultatima Javnog natječaja za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2023. godini (objavljeno 24.05.2023.)


Javni natječaj za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske dijagnostike u 2023. godini (objavljeno 18.05.2023.)


Javni natječaj za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske dijagnostike u 2023. godini (objavljeno 12.05.2023.)


Javni natječaj za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u 2023. godini (objavljeno 11.05.2023.)


Javni natječaj za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2023. godini (objavljeno 13.04.2023.)


Obavijest o rezultatima dodatnog roka Javnog natječaja za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2022. godini (objavljeno 01.03.2023.)


Obavijest o rezultatima Javnog natječaja za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2022. godini (objavljeno 01.02.2023.)


Javni natječaj za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2022. godini (objavljeno 02.12.2022.)


Obavijest o rezultatima dodatnog roka Javnog natječaja za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u 2022. godini (objavljeno 21.10.2022.)


Obavijest o rezultatima dodatnog roka Javnog natječaja za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2022. godini (objavljeno 21.10.2022.)


Obavijest o rezultatima Javnog natječaja za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u 2022. godini (objavljeno 23.09.2022.)


Obavijest o rezultatima Javnog natječaja za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2022. godini (objavljeno 23.09.2022.)


Javni natječaj za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2022. godini (objavljeno 18.08.2022.)


Javni natječaj za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u 2022. godini (objavljeno 08.08.2022.)


Javni natječaj za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2022. godini (objavljeno 22.07.2022.)


Javni natječaj za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u 2022. godini (objavljeno 20.07.2022.)


Javni natječaj za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2022. godini (objavljeno 20.07.2022.)


Obavijest o rezultatima Javnog natječaja za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2022. godini (objavljeno 28.02.2022.)


Javni natječaj za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2022. godini (objavljeno 03.02.2022.)


Obavijest o rezultatima Javnog natječaja za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u 2021. godini (14.01.2022.)


Obavijest o rezultatima Javnog natječaja za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2021. godini (14.01.2022.)


Dopuna Popisa ugovornih zdravstvenih ustanova Zavoda u kojima će se provoditi pripravnički staž u 2021. godini (16.12.2021.)


Dopuna Popisa ugovornih zdravstvenih ustanova Zavoda u kojima će se provoditi pripravnički staž u 2021. godini (14.12.2021.)


Dopuna popisa ugovornih zdravstvenih ustanova Zavoda u kojima će se provoditi rad pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2021. godini (objavljeno 14.12.2021.)


Javni natječaj za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u 2021. godini

Javni natječaj za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2021. godini

Obavijest o rezultatima Dodatnog roka Javnog natječaja za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2021. godini.


Obavijest o rezultatima Dodatnog roka Javnog natječaja za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u 2021. godini.


Obavijest o rezultatima Javnog natječaja za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2021. godini - Ispravak (objavljeno 01.10.2021.)


Obavijest o rezultatima Javnog natječaja za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2021. godini (objavljeno 27.09.2021.)


Obavijest o rezultatima Javnog natječaja za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u 2021. godini (objavljeno 27.09.2021.)


Dopuna popisa ugovornih zdravstvenih ustanova Zavoda u kojima će se provoditi rad pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2021. godini (objavljeno 16.08.2021.)


Javni natječaj za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2021. godini (objavljeno 22.07.2021.)


Javni natječaj za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u 2021. godini (objavljeno 22.07.2021.)


Javni natječaj za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2021. godini (objavljeno 22.07.2021.)


Obavijest o rezultatima Javnog natječaja za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistra farmacije i magistra medicinske biokemije i laboratorijske medicine u 2021. godini (objavljeno 28.05.2021.)


Obavijest o rezultatima Javnog natječaja za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2021. godini (objavljeno 28.05.2021.)


Dopuna Popisa ugovornih zdravstvenih ustanova Zavoda u kojima će se provoditi pripravnički staž u 2021. godini (objavljeno 30.04.2021)

Dopuna Popisa ugovornih zdravstvenih ustanova u kojima će se provoditi rad pod nadzorom u 2021. godini (objavljeno 30.04.2021)

Javni natječaj za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u 2021. godini (objavljeno 23.04.2021.)


Javni natječaj za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2021. godini (objavljeno 23.04.2021.)


Obavijest o rezultatima izbora nakon provedenog četvrtog dijela Otvorenog javnog natječaja za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistra farmacije i magistra medicinske biokemije i laboratorijske medicine u 2020. godini (objavljeno 23.12.2020.)


Obavijest o rezultatima Javnog natječaja za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine 2020. godine (objavljeno 23.12.2020.)


Obavijest o rezultatima izbora nakon provedenog četvrtog dijela Otvorenog javnog natječaja za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u općim bolnicama u 2020. godini (objavljeno 23.12.2020.)


Obavijest o rezultatima Javnog natječaja za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2020. godini (objavljeno 23.12.2020.)


Obavijest o rezultatima izbora nakon provedenog drugog dijela Otvorenog javnog natječaja za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u 2020. godini (objavljeno 30.09.2020.)


Obavijest o rezultatima javnog natječaja za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u 2020. godini (objavljeno 30.09.2020.)


Obavijest o rezultatima izbora nakon provedenog drugog dijela Otvorenog javnog natječaja za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u općim bolnicama u 2020. godini (objavljeno 30.09.2020.)


Obavijest o rezultatima Javnog natječaja za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2020. godini (objavljeno 30.09.2020.)


Obavijest o prethodnim rezultatima izbora nakon provedenog drugog dijela Otvorenog javnog natječaja za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u općim bolnicama u 2020. godini (objavljeno 22.09.2020.)


Obavijest o prethodnim rezultatima javnog natječaja za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2020. godini (objavljeno 22.09.2020.)


Obavijest o prethodnim rezultatima izbora nakon provedenog drugog dijela Otvorenog javnog natječaja za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u 2020. godini (objavljeno 22.09.2020.)


Obavijest o prethodnim rezultatima javnog natječaja za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u 2020. godini (objavljeno 22.09.2020.)


3. Dopune Popisa općih bolnica u kojima će se provoditi rad pod nadzorom u 2020. godini – 2. dio Otvorenog javnog natječaja (objavljeno 11.09.2020)


Dopuna Popisa ugovornih zdravstvenih ustanova u kojima će se provoditi rad pod nadzorom u 2020. godini (objavljeno 13.08.2020)


3. Dopuna Popisa općih bolnica u kojima će se provoditi rad pod nadzorom u 2020. godini – 2. dio Otvorenog javnog natječaja (objavljeno 03.08.2020)


2. Dopuna Popisa općih bolnica u kojima će se provoditi rad pod nadzorom u 2020. godini – 2. dio Otvorenog javnog natječaja (objavljeno 30.07.2020)


Dopuna Popisa ugovornih zdravstvenih ustanova u kojima će se provoditi pripravnički staž u 2020. godini (objavljeno 30.07.2020)


Dopuna Popisa općih bolnica u kojima će se provoditi rad pod nadzorom u 2020. godini – 2. dio Otvorenog javnog natječaja (objavljeno 28.07.2020)


Obavijest - Popis općih bolnica-2. dio Otvorenog javnog natječaja (objavljeno 24.07.2020)


Javni natječaj za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2020. godini (objavljeno 23.07.2020.)


Javni natječaj za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u 2020. godini (objavljeno 23.07.2020.)


Otvoreni javni natječaj za financiranje rada pod nadzorom u općim bolnicama u 2020.g. (objavljeno 21.07.2020.)


Javni natječaj za financiranje rada pod nadzorom u 2020.g. (objavljeno 21.07.2020.)


Javni natječaj za financiranje pripravničkog staža (objavljeno 21.07.2020.)


Obavijest - Drugi dio Otvorenog javnog natječaja 2020.g.-pripravnički staž (objavljeno 16.7.2020.)


Dopuna Popisa općih bolnica u kojima će se provoditi rad pod nadzorom u 2020. godini (objavljeno 9.7.2020.)


Otvoreni javni natječaj za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u općim bolnicama u 2020. godini (objavljeno 1.4.2020.)


Otvoreni javni natječaj za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u općim bolnicama u 2020. godini (objavljeno 1.4.2020.)

Podijeli

Tagovi