Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Natječaji

Javni natječaj za prijam u radni odnos (objavljeno 23.4.2021.)

Javni natječaj za prodaju nekretnine u Novoj Gradišci (objavljeno 23.04.2021.)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 15.04.2021.)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 26.03.2021.)

Javni natječaj za prijam u radni odnos (objavljeno 26.03.2021.)

  • PS ZADAR, Ispostava Obrovac

Javni natječaj za prijam u radni odnos (objavljeno 19.03.2021.)


Obavijest o obustavi postupka dijela ponovljenog javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 12.03.2021.)


Obavijest o rezultatima ponovljenog javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 12.03.2021.)


Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za potrebe popune Mreže javne zdravstvene službe (objavljeno 08.03.2021.)

1. Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za potrebe popune Mreže javne zdravstvene službe

2. Upute za Natječaj

3. Podloga

Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna):


„N A T J E Č A J za sklapanje ugovora o provođenju fizikalne terapije u kući bolesnika za potrebe popune Mreže javne zdravstvene službe“ (objavljeno 24.02.2021.)

Podloge za natječaj za fizikalnu terapiju u kući


Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za potrebe popune Mreže javne zdravstvene službe (objavljeno 24.02.2021.)

1. Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za potrebe popune Mreže javne zdravstvene službe

2. Uputa za Natječaj

3. Podloge

Opća/obiteljska medicina:

Zdravstvena zaštita predškolske djece:

Zdravstvena zaštita žena:

Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentne):

Djelatnost zdravstvene njege u kući:


Javni natječaj za prijam u radni odnos (objavljeno 19.02.2021.)

Odluka o poništenju javnog natječaja za prikupljanje neobvezujućih ponuda za uzimanje u zakup (objavljeno 16.02.2021.)

Ponovljeni javni natječaj za prijam u radni odnos (objavljeno 12.02.2021.)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 08.02.2021.)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 08.02.2021.)

Javni natječaj za prijam u radni odnos (objavljeno 03.02.2021.)

Obavijesti o obustavi postupka dijela javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 01.02.2021.)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 26.01.2021.)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 19.01.2021.)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 19.01.2021.)

Javni natječaj za prijam u radni odnos (objavljeno 13.01.2021.)

  • PS Krapina, Ispostava Zabok

Obavijest o obustavi postupka dijela javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 04.01.2021.)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 04.01.2021.)

Obavijest o rezultatima ponovljenog javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 16.12.2020.)

Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za potrebe popune Mreže ugovornih subjekata medicine rada (objavljeno 14.12.2020.)

Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za potrebe popune Mreže javne zdravstvene službe (objavljeno 14.12.2020.)

1. Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za potrebe popune Mreže javne zdravstvene službe

2. Uputa za Natječaj

3. Podloge

Opća/obiteljska medicina:

Zdravstvena zaštita predškolske djece:

Zdravstvena zaštita žena:

Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentne):

Djelatnost zdravstvene njege u kući:

Javni natječaj za prijam u radni odnos (objavljeno 11.12.2020.)

Javni natječaj za prijam u radni odnos (objavljeno 2.12.2020.)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 25.11.2020)

Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora na području Grada Pazina za smještaj arhive Područne službe Pazin (objavljeno 20.11.2020.)

Javni natječaj za prikupljanje neobavezujućih ponuda za uzimanje u zakup poslovnog prostora u Zagrebu (objavljeno 19.11.2020.)

Javni natječaj za prijam u radni odnos (objavljeno 23.10.2020.)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 23.10.2020)

Obavijest o obustavi postupka javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 22.10.2020.)

Odluka o djelomičnom poništenju javnog natječaja za prodaju stanova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u dijelu koji se odnosi na prodaju stana u Otočcu, Bartola Kašića 17 i stana u Slatini, Šetalište Julija Burgera 3 (objavljeno 16.10.2020.)

NATJEČAJ za sklapanje ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke zdravstvene zaštite i fizikalne terapije u kući bolesnika za potrebe popune Mreže javne zdravstvene službe“ (objavljeno 15.10.2020.)

Podloge za natječaj za specijalističko konzilijarnu i dijagnostičku zdravstvenu zaštitu i fizikalnu terapiju u kući:

Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za potrebe popune Mreže javne zdravstvene službe (objavljeno 15.10.2020.)

1. Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za potrebe popune Mreže javne zdravstvene službe

2. Upute za natječaj

3. Podloge

Opća/obiteljska medicina:

Zdravstvena zaštita predškolske djece:

Zdravstvena zaštita žena:

Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentne):

Djelatnost zdravstvene njege u kući:

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 13.10.2020.)

Obavijest o obustavi postupka javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 13.10.2020.)

Obavijest o obustavi postupka javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 12.10.2020.)

Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za potrebe popune Mreže javne zdravstvene službe (objavljeno 1.10.2020.)

1. Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za potrebe popune Mreže javne zdravstvene službe

2. Upute za natječaj

3. Podloge

◄ Zdravstvena zaštita predškolske djece:

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 29.9.2020.)

Ispravak rezultata javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 22.9.2020. )

Obavijest o rezultatima ponovljenog javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 22.9.2020.)

Obavijest o obustavi postupka dijela javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 22.9.2020.)

Obavijest o rezultatima ponovljenog javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 18.9.2020.)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 18.9.2020.)

Obavijest o obustavi postupka dijela javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 14.9.2020.)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 14.9.2020.)

Javni natječaj za prijam u radni odnos (objavljeno 11.9.2020.)

Ponovljeni javni natječaj za prijam u radni odnos (objavljeno 11.9.2020.)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 10.9.2020.)

NATJEČAJ za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za potrebe popune Mreže ugovornih subjekata medicine rada (objavljeno 8.9.2020.)

Natječaji:

NATJEČAJ za sklapanje ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke zdravstvene zaštite i fizikalne terapije u kući bolesnika za potrebe popune Mreže javne zdravstvene službe (objavljeno 8.9.2020.)

Natječaji:

Podloge za natječaj za specijalističko konzilijarnu i dijagnostičku zdravstvenu zaštitu i fizikalnu terapiju u kući (1 Natječaj SKZZ i fizikalna u kući_rujan2020):


Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 8.9.2020.)

Obavijest o obustavi postupka dijela javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 8.9.2020.)


Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za potrebe popune Mreže javne zdravstvene službe (objavljeno 8.9.2020.)

1. Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za potrebe popune Mreže javne zdravstvene službe

2. Upute za natječaj

3. Podloge

Opća/obiteljska medicina:

Zdravstvena zaštita predškolske djece:

Zdravstvena zaštita žena:

Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentne):

Djelatnost zdravstvene njege u kući:


Obavijest o obustavi postupka dijela javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 1.9.2020.)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 1.9.2020.)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 21.8.2020.)

Obavijest o rezultatima ponovljenog javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 21.8.2020.)

Ponovljeni javni natječaj za prijam u radni odnos (objavljeno 21.8.2020.)

Javni natječaj za prijam u radni odnos (objavljeno 21.8.2020.)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 20.8.2020.)

Obavijest o obustavi postupka dijela javnog natječaja (objavljeno 10.8.2020.)

Obavijest o poništenju dijela javnog natječaja (objavljeno 10.8.2020.)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 7.8.2020.)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 4.8.2020.)

Obavijest o obustavi postupka dijela javnog natječaja (objavljeno 4.8.2020.)

Ispravak rezultata javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 4.8.2020.)

Ponovljeni javni natječaj za prijam u radni odnos (objavljeno 29.7.2020.)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 29.7.2020.)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 24.7.2020.)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 23.7.2020.)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 22.7.2020.)

Obavijest o obustavi postupka dijela javnog natječaja (objavljeno 22.7.2020.)

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora za potrebe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Zlataru i Klanjcu (objavljeno 21.07.2020.)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 13.7.2020.)

Obavijest o rezultatima ponovljenog javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 13.7.2020.)

Dopuna Popisa općih bolnica u kojima će se provoditi rad pod nadzorom u 2020. godini (objavljeno 9.7.2020.)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 2.7.2020.)

Obavijest kandidatima nakon provedenog prvog dijela Otvorenog javnog natječaja 2020g. (objavljeno 1.7.2020.)

Ispravak javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 26.6.2020.)

Javni natječaj za prijam u radni odnos (objavljeno 24.6.2020.)

Javni natječaj za prijam u radni odnos (objavljeno 19.6.2020.)

Obavijest o obustavi postupka dijela javnog natječaja (objavljeno 19.6.2020.)

Javni natječaj za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u 2020. godini (objavljeno 15.06.2020.)

Javni natječaj za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2020. godini (objavljeno 15.06.2020.)

„NATJEČAJ za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za potrebe popune Mreže ugovornih subjekata medicine rada “ (objavljeno 08.06.2020.):

  • Natječaj (.docx)
  • Ponuda za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika (.doc)
  • Popis poslodavaca opredijeljenih za tim medicine rada (.xls)

„N A T J E Č A J za sklapanje ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke zdravstvene zaštite i fizikalne terapije u kući bolesnika za potrebe popune Mreže javne zdravstvene službe“ (objavljeno 08.06.2020.):

  • Natječaj (.pdf)
  • Upute za popunjavanje_ePonuda (.pdf)
  • Pristupni list_ePonuda (.pdf)
  • Upute-za-rad-sa-web-aplikacijom-PONUDE (.pdf)

Podloge za natječaj za specijalističko konzilijarnu i dijagnostičku zdravstvenu zaštitu i fizikalnu terapiju u kući (1 SKZZ i fizikalna u kući):

Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za potrebe popune Mreže javne zdravstvene službe (objavljeno 08.06.2020.):

1.Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za potrebe popune Mreže javne zdravstvene službe

2.Upute za Natječaj

3.Podloge:

1. opća/obiteljska medicina

2. zdravstvena zaštita predškolske djece

3. zdravstvena zaštita žena

4. dentalna zdravstvena zaštita (polivalentne)

5. djelatnost zdravstvene njege u kući

Otvoreni javni natječaj za prodaju stanova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Zagreb, Otočac, Slatina) (objavljeno 5.6.2020.)

Obavijest o privremenoj obustavi postupaka po javnom natječaju te obavijest o rezultatima javnog natječaja za postupke dovršene do 31. ožujka 2020. godine (objavljeno 20. travnja 2020. godine)

Otvoreni javni natječaj za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u općim bolnicama u 2020. godini (objavljeno 1.4.2020.)

Otvoreni javni natječaj za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u općim bolnicama u 2020. godini (objavljeno 1.4.2020.)

Javni natječaj za prijam u radni odnos (objavljeno 13.3.2020.)

Ponovljeni javni natječaj za prijam u radni odnos (objavljeno 11.3.2020.)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 28.2.2020.)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 20.2.2020.)

Javni natječaj za davanje u zakup apartmana u Červar-Poratu i Selcu (objavljeno 13.2.2020.)

Javni natječaj za prijam u radni odnos (objavljeno 12.2.2020.)

Obavijest o obustavi postupka dijela ponovljenog javnog natječaja (objavljeno 11.2.2020.)

Obavijest o rezultatima ponovljenog javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 11.2.2020.)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 11.2.2020.)

Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju fizikalne terapije u kući bolesnika za potrebe popune Mreže javne zdravstvene službe (objavljeno 07.02.2020.)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 06.02.2020.)

Javni natječaj za prijam u radni odnos (objavljeno 5.2.2020.)

Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (objavljeno 03.02.2020.)

1. Podloge za natječaj za bolnice u Mreži javne zdravstvene službe:

2. Podloge za natječaj za izvanbolničku specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu:

3. Podloge za natječaj za posebne programe:


Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 30.1.2020.)

Obavijest o obustavi postupka dijela javnog natječaja (objavljeno 30.1.2020.)

Obavijest o obustavi postupka dijela javnog natječaja (objavljeno 28.1.2020.)

Ponovljeni javni natječaj za prijam u radni odnos (objavljeno 22.1.2020.)

Javni natječaj za prijam u radni odnos (objavljeno 22.1.2020.)

Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za potrebe popune Mreže ugovornih subjekata medicine rada (objavljeno 21.1.2020.)

Obavijest o obustavi postupka dijela javnog natječaja (objavljeno 21.1.2020.)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 17.1.2020.)

Obavijest o rezultatima ponovljenog javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 16.1.2020.)

Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za potrebe popune Mreže javne zdravstvene službe (objavljeno 16.1.2020.):

1. Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za potrebe popune Mreže javne zdravstvene službe

2. Upute za Natječaj

3. Podloge

opća/obiteljska medicina

zdravstvena zaštita predškolske djece

zdravstvena zaštita žena

dentalna zdravstvena zaštita (polivalentne)

djelatnost zdravstvene njege u kući


Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 16.1.2020.)

Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju odnosno zamjenu poslovnog prostora u Poreču i zemljišta u Umagu (objavljeno 15.1.2020.)

Obavijest o ispravku obavijesti o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 13.1.2020.)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 3.1.2020.)

Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u djelatnosti fizikalne terapije u kući bolesnika (objavljeno 30.12.2019.)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 27.12.2019.)

Ponovljeni javni natječaj za prijam u radni odnos (objavljeno 27.12.2019.)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 24.12.2019.)

Obavijesti o rezultatima nakon provedenog trećeg dijela Otvorenog javnog natječaja za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u 2019. godini (objavljeno 20.12.2019.)

Obavijesti o rezultatima Javnog natječaja za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacija i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u 2019. godini (objavljeno 20.12.2019.)

Obavijest o rezultatima Javnog natječaja za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije (objavljeno 07.02.2020)

Javni natječaj za prijam u radni odnos (objavljeno 18.12.2019.)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 17.12.2019.)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 12.12.2019.)

Obavijest o obustavi postupka javnog natječaja (objavljeno 12.12.2019.)

Javni natječaj za prodaju nekretnina u Puli-Pola (objavljeno 11.12.2019.)

Javni natječaj za prijam u radni odnos (objavljeno 11.12.2019.)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 5.12.2019.)

Javni natječaj za prijam u radni odnos (objavljeno 4.12.2019.)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 3.12.2019.)

Izmjena Javnog natječaja za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2019. godini i dopuna Popisa ugovornih zdravstvenih ustanova Zavoda u kojima će se provoditi rad pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2019. godini (objavljeno 27.11.2019.)

Javni natječaj za davanje u zakup dijela poslovnog prostora u vlasništvu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (objavljeno 23.11.2019.)

Javni natječaj za prijam u radni odnos (objavljeno 22.11.2019.)

II. Otvorenog javnog natječaja za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u općim bolnicama u 2019. godini (objavljeno 21.11.2019.)

Javni natječaj za financiranje pripravničkog staža (objavljeno 18.11.2019.)

Javni natječaj za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2019. godini (objavljeno 18.11.2019.)

Poništenje natječaja za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (objavljeno 15.11.2019.)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 14.11.2019.)

Ponovljeni javni natječaj za prijam u radni odnos (objavljeno 13.11.2019.)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 11.11.2019.)

Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za potrebe popune Mreže ugovornih subjekata medicine rada (objavljeno 08.11.2019.)


Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za potrebe popune Mreže javne zdravstvene službe (objavljeno 08.11.2019.):

1. Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za potrebe popune Mreže javne zdravstvene službe

2. Upute za Natječaj

3. Podloge:

opća/obiteljska medicina

zdravstvena zaštita predškolske djece

zdravstvena zaštita žena

dentalna zdravstvena zaštita (polivalentne)

djelatnost zdravstvene njege u kući


Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 8.11.2019.)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 6.11.2019.)

Obavijest o rezultatima ponovljenog javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 6.11.2019.)

Obavijest o obustavi postupka djela javnog natječaja (objavljeno 6.11.2019.)

Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja“ (objavljeno 4.11.2019.)

1. Podloge za natječaj za bolnice u Mreži javne zdravstvene službe:

2. Podloge za natječaj za izvanbolničku specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu:

3. Podloge za natječaj za posebne programe:

Javni natječaj za prijam u radni odnos (objavljeno 30.10.2019.)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 28.10.2019.)

Obavijest o rezultatima nakon provedenog drugog dijela Otvorenog javnog natječaja (objavljeno 25.10.2019.)

Obavijest o rezultatima dodatnog roka Javnog natječaja za financiranje rada pod nadzorom (objavljeno 25.10.2019.)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 24.10.2019.)

Obavijest o rezultatima ponovljenog javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 24.10.2019.)

Obavijest o obustavi postupka djela javnog natječaja (objavljeno 24.10.2019.)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 18.10.2019.)

Javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme (objavljeno 11.10.2019.)

Javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (objavljeno 11.10.2019.)

Izmjena Popisa nepopunjenih mjesta zdravstvenih radnika (nakon provedenog Javnog natječaja u 2019. godini) (objavljeno 4.10.2019.)

Javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme (objavljeno 4.10.2019.)

Javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (objavljeno 4.10.2019.)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 2.10.2019.)

Obavijest o obustavi postupka djela javnog natječaja (objavljeno 1.10.2019.)

Obavijest o rezultatima Javnog natječaja za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2019. godini (objavljeno 30.9.2019.)

Obavijest o rezultatima Javnog natječaja za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u 2019. godini (objavljeno 30.9.2019.)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 30.9.2019.)

Lista reda prvenstva za najam stana u vlasništvu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Županji, Trg Republike 6 (objavljeno 27.9.2019.)

Ponovljeni javni natječaj za prijam u radni odnos (objavljeno 27.9.2019.)

Obavijest o Popisu općih bolnica u kojima će se provoditi pripravnički staž u 2019. godini (objavljeno 26.9.2019.)

Obavijest o obustavi postupka djela ponovljenog javnog natječaja (objavljeno 26.9.2019.)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 26.9.2019.)

Obavijest o ispravku obavijesti o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 24.9.2019.)

Obavijest o obustavi postupka djela javnog natječaja (objavljeno 24.9.2019.)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 24.9.2019.)

Obavijest o obustavi postupka djela javnog natječaja (objavljeno 18.9.2019.)

Javni natječaj za prijam u radni odnos (objavljeno 18.9.2019.)

Ponovljeni javni natječaj za prijam u radni odnos (objavljeno 13.9.2019.)

Obavijest o rezultatima ponovljenog javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 10.9.2019.)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljeno 10.9.2019.)

Obavijest o obustavi postupka djela ponovljenog javnog natječaja (objavljeno 10.9.2019.)

Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za potrebe popune Mreže ugovornih subjekata medicine rada (objavljeno 6.9.2019.)

Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za potrebe popune Mreže javne zdravstvene službe (objavljeno 6.9.2019.):

Podijeli

Tagovi