Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Natječaji-rad pod nadzorom i pripravnički staž

Rezultati prvog dijela Otvorenog javnog natječaja za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2024. godini (objavljeno 26.06.2024.)


Rezultati prvog dijela Otvorenog javnog natječaja za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u 2024. godini (objavljeno 26.06.2024.)


Javni natječaj za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara biokemije i laboratorijske medicine u 2024. godini (objavljeno 08.05.2024.)


Otvoreni javni natječaj za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2024. godini (objavljeno 08.05.2024.)


Rezultati drugog dodatnog roka drugog dijela Otvorenog javnog natječaja za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2023. godini (objavljeno 04.03.2024.)


Rezultati dodatnog roka drugog dijela Otvorenog javnog natječaja za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2023. godini (objavljeno 05.02.2024.)


Rezultati drugog dijela Otvorenog javnog natječaja za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2023. godini (objavljeno 21.12.2023.)


Rezultati Javnog natječaja za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u 2023. godini (20.12.2023.)


Rezultati drugog dijela Otvorenog javnog natječaja za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2023. godini (objavljeno 20.12.2023.)


Otvoreni javni natječaj za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2023. godini (objavljeno 16.11.2023.)


Javni natječaj za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara biokemije i laboratorijske medicine u 2023. godini (objavljeno 30.10.2023.)


Otvoreni javni natječaj za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2023. godini (objavljeno 30.10.2023.)


Rad pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije – priopćenje

Otvoreni javni natječaj za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije otvoren je do 30. studenoga 2023. godine.

Prvi dio Otvorenog javnog natječaja trajat će do 31. kolovoza 2023. godine kada će Povjerenstvo za utvrđivanje Liste prvenstva obraditi pristigle zahtjeve i pripremiti Odluku o izboru za rad pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije za sjednicu Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koja bi se trebala održati krajem rujna 2023. godine.

Svi oni kandidati koji do tada ne uspiju poslati zahtjev za financiranje rada pod nadzorom s potrebnom dokumentacijom moći će to učiniti nakon ažuriranja podataka dostavljenih od strane zdravstvenih ustanova.


Rezultati Dodatnog roka Otvorenog javnog natječaja za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2023. godini (objavljeno 03.10.2023.)


Otvoreni javni natječaj za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2023. godini – Dodatni rok (objavljeno 18.09 2023.)


Javni natječaj za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2023. godini - Dodatni rok (objavljeno 18.09.2023.)


Rezultati Javnog natječaja za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske dijagnostike u 2023. godini (objavljeno 18.09.2023.)


Obavijest o rezultatima Javnog natječaja za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2022. godini (objavljeno 18.09.2023.)


Javni natječaj za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske dijagnostike u 2023. godini (objavljeno 29.08.2023.)


Javni natječaj za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u 2023. godini (objavljeno 01.08.2023.)


Otvoreni javni natječaj za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2023. godini (objavljeno 26.07.2023.)


Javni natječaj za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u 2023. godini (objavljeno 26.07.2023.)


Javni natječaj za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u 2023. godini (objavljeno 21.07.2023.)


Otvoreni javni natječaj za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2023. godini (objavljeno 21.07.2023.)


Obavijest o rezultatima Javnog natječaja za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u 2023. godini (objavljeno 03.07.2023.)


Obavijest o rezultatima Javnog natječaja za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2023. godini (objavljeno 24.05.2023.)


Javni natječaj za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske dijagnostike u 2023. godini (objavljeno 18.05.2023.)


Javni natječaj za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske dijagnostike u 2023. godini (objavljeno 12.05.2023.)


Javni natječaj za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u 2023. godini (objavljeno 11.05.2023.)


Javni natječaj za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2023. godini (objavljeno 13.04.2023.)


Obavijest o rezultatima dodatnog roka Javnog natječaja za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2022. godini (objavljeno 01.03.2023.)


Obavijest o rezultatima Javnog natječaja za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2022. godini (objavljeno 01.02.2023.)


Obavijest o rezultatima dodatnog roka Javnog natječaja za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u 2022. godini (objavljeno 21.10.2022.)


Obavijest o rezultatima dodatnog roka Javnog natječaja za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2022. godini (objavljeno 21.10.2022.)


Obavijest o rezultatima Javnog natječaja za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u 2022. godini (objavljeno 23.09.2022.)


Obavijest o rezultatima Javnog natječaja za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2022. godini (objavljeno 23.09.2022.)


Javni natječaj za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2022. godini (objavljeno 18.08.2022.)


Javni natječaj za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u 2022. godini (objavljeno 08.08.2022.)


Javni natječaj za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2022. godini (objavljeno 22.07.2022.)


Javni natječaj za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u 2022. godini (objavljeno 20.07.2022.)


Javni natječaj za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2022. godini (objavljeno 20.07.2022.)Obavijest o rezultatima Javnog natječaja za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2022. godini (objavljeno 28.02.2022.)


Javni natječaj za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2022. godini (objavljeno 03.02.2022.)


Obavijest o rezultatima Javnog natječaja za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u 2021. godini (14.01.2022.)


Obavijest o rezultatima Javnog natječaja za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2021. godini (14.01.2022.)


Dopuna Popisa ugovornih zdravstvenih ustanova Zavoda u kojima će se provoditi pripravnički staž u 2021. godini (16.12.2021.)


Dopuna Popisa ugovornih zdravstvenih ustanova Zavoda u kojima će se provoditi pripravnički staž u 2021. godini (14.12.2021.)


Dopuna popisa ugovornih zdravstvenih ustanova Zavoda u kojima će se provoditi rad pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2021. godini (objavljeno 14.12.2021.)


Javni natječaj za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u 2021. godini

Javni natječaj za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2021. godini

Obavijest o rezultatima Dodatnog roka Javnog natječaja za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2021. godini.


Obavijest o rezultatima Dodatnog roka Javnog natječaja za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u 2021. godini.


Dopuna popisa ugovornih zdravstvenih ustanova Zavoda u kojima će se provoditi rad pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2021. godini (objavljeno 16.08.2021.)


Javni natječaj za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2021. godini (objavljeno 22.07.2021.)


Javni natječaj za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u 2021. godini (objavljeno 22.07.2021.)


Javni natječaj za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2021. godini (objavljeno 22.07.2021.)


Obavijest o rezultatima Javnog natječaja za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistra farmacije i magistra medicinske biokemije i laboratorijske medicine u 2021. godini (objavljeno 28.05.2021.)


Obavijest o rezultatima Javnog natječaja za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2021. godini (objavljeno 28.05.2021.)

Javni natječaj za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u 2021. godini (objavljeno 23.04.2021.)


Javni natječaj za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2021. godini (objavljeno 23.04.2021.)


Obavijest o rezultatima izbora nakon provedenog četvrtog dijela Otvorenog javnog natječaja za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistra farmacije i magistra medicinske biokemije i laboratorijske medicine u 2020. godini (objavljeno 23.12.2020.)


Obavijest o rezultatima Javnog natječaja za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine 2020. godine (objavljeno 23.12.2020.)


Obavijest o rezultatima izbora nakon provedenog četvrtog dijela Otvorenog javnog natječaja za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u općim bolnicama u 2020. godini (objavljeno 23.12.2020.)


Obavijest o rezultatima Javnog natječaja za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2020. godini (objavljeno 23.12.2020.)


Obavijest o rezultatima izbora nakon provedenog drugog dijela Otvorenog javnog natječaja za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u 2020. godini (objavljeno 30.09.2020.)


Obavijest o rezultatima javnog natječaja za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u 2020. godini (objavljeno 30.09.2020.)


Obavijest o rezultatima izbora nakon provedenog drugog dijela Otvorenog javnog natječaja za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u općim bolnicama u 2020. godini (objavljeno 30.09.2020.)


Obavijest o rezultatima Javnog natječaja za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2020. godini (objavljeno 30.09.2020.)


Obavijest o prethodnim rezultatima izbora nakon provedenog drugog dijela Otvorenog javnog natječaja za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u općim bolnicama u 2020. godini (objavljeno 22.09.2020.)


Obavijest o prethodnim rezultatima javnog natječaja za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2020. godini (objavljeno 22.09.2020.)


Obavijest o prethodnim rezultatima izbora nakon provedenog drugog dijela Otvorenog javnog natječaja za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u 2020. godini (objavljeno 22.09.2020.)


Obavijest o prethodnim rezultatima javnog natječaja za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u 2020. godini (objavljeno 22.09.2020.)


3. Dopune Popisa općih bolnica u kojima će se provoditi rad pod nadzorom u 2020. godini – 2. dio Otvorenog javnog natječaja (objavljeno 11.09.2020)


Dopuna Popisa ugovornih zdravstvenih ustanova u kojima će se provoditi rad pod nadzorom u 2020. godini (objavljeno 13.08.2020)


3. Dopuna Popisa općih bolnica u kojima će se provoditi rad pod nadzorom u 2020. godini – 2. dio Otvorenog javnog natječaja (objavljeno 03.08.2020)


2. Dopuna Popisa općih bolnica u kojima će se provoditi rad pod nadzorom u 2020. godini – 2. dio Otvorenog javnog natječaja (objavljeno 30.07.2020)


Dopuna Popisa ugovornih zdravstvenih ustanova u kojima će se provoditi pripravnički staž u 2020. godini (objavljeno 30.07.2020)


Dopuna Popisa općih bolnica u kojima će se provoditi rad pod nadzorom u 2020. godini – 2. dio Otvorenog javnog natječaja (objavljeno 28.07.2020)


Obavijest - Popis općih bolnica-2. dio Otvorenog javnog natječaja (objavljeno 24.07.2020)


Javni natječaj za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2020. godini (objavljeno 23.07.2020.)


Javni natječaj za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u 2020. godini (objavljeno 23.07.2020.)


Otvoreni javni natječaj za financiranje rada pod nadzorom u općim bolnicama u 2020.g. (objavljeno 21.07.2020.)


Javni natječaj za financiranje rada pod nadzorom u 2020.g. (objavljeno 21.07.2020.)


Javni natječaj za financiranje pripravničkog staža (objavljeno 21.07.2020.)


Obavijest - Drugi dio Otvorenog javnog natječaja 2020.g.-pripravnički staž (objavljeno 16.7.2020.)


Dopuna Popisa općih bolnica u kojima će se provoditi rad pod nadzorom u 2020. godini (objavljeno 9.7.2020.)


Otvoreni javni natječaj za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u općim bolnicama u 2020. godini (objavljeno 1.4.2020.)


Otvoreni javni natječaj za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u općim bolnicama u 2020. godini (objavljeno 1.4.2020.)

Podijeli

Tagovi