Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Korištenje zdravstvene zaštite u drugoj državi članici EU/EEP/Švicarskoj

Zdravstvena zaštita u drugoj državi članici EU/EEP/Švicarskoj - uvod

Privremeni boravak u drugoj državi članici EU/EEP/Švicarskoj

Ako ste uredno obvezno zdravstveno osigurani u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO), za vrijeme svog privremenog boravka u drugoj državi članici Europske unije (EU), Europskog ekonomskog prostora (EEP) ili u Švicarskoj, zdravstvenu zaštitu ćete koristiti na jednak način kao i osigurane osobe države boravka, a na teret HZZO-a.

Privremeni boravak u drugoj državi članici može biti boravak po privatnom poslu (turistički, posjet rodbini i sl.), privremeni rad, stručno usavršavanje ili obrazovanje na koje ste upućeni od strane poslodavca sa sjedištem u Hrvatskoj, službeni put, studiranje te svaki drugi boravak koji je privremenog karaktera.

Za vrijeme privremenog boravka u drugoj državi članici, imate pravo koristiti nužnu, odnosno neodgodivu zdravstvenu zaštitu, temeljem Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO) ili Certifikata koji privremeno zamjenjuje EKZO. Nužnu/neodgodivu zdravstvenu zaštitu, temeljem navedenih dokumenata, možete koristiti u zdravstvenim ustanovama i kod liječnika u državi članici privremenog boravka, koji imaju sklopljen ugovor o pružanju zdravstvene zaštite s nositeljem zdravstvenog osiguranja države privremenog boravka. Takva zdravstvena zaštita ostvaruje se u skladu sa Uredbom br. 883/2004  Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. godine o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (osnovna uredba, u daljnjem tekstu: Uredba 883/2004) te Uredbom br. 987/2009 od 16. rujna 2009. godine kojom se utvrđuje postupak provedbe Uredbe 883/04 (u daljnjem tekstu: Uredba 987/09).

Sukladno Direktivi 2011/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. godine o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti (nadalje: Direktiva 2011/24/EU), moguće je koristiti zdravstvenu zaštitu i u privatnim zdravstvenim ustanovama te kod privatnih liječnika u drugoj državi članici EU/EEP. No, takvu zdravstvenu zaštitu obvezni ste podmiriti u cijelosti, a nakon što se vratite u Hrvatsku imate pravo podnijeti zahtjev za naknadu nastalih troškova regionalnom uredu, odnosno područnoj službi HZZO-a nadležnoj prema mjestu vašeg prebivališta u Hrvatskoj. Direktiva 2011/24/EU se ne primjenjuje u odnosu na Švicarsku.

Prebivalište/stalni boravak u drugoj državi članici EU/EEP/Švicarskoj

Ako imate prebivalište, odnosno stalni boravak u drugoj državi članici EU/EEP/Švicarskoj, a zdravstvenu zaštitu ostvarujete na teret HZZO-a, zdravstvenu zaštitu ćete koristiti na jednak način kao i druge osigurane osobe u državi prebivališta, odnosno stalnog boravka.

Umirovljenici

Ukoliko primate mirovinu iz Hrvatske, a živite na području druge države članice EU/EEP/Švicarske, pravo na punu zdravstvenu zaštitu na području države prebivališta možete ostvariti, ako vam je nadležni regionalni ured, odnosno područna služba HZZO-a, na vaš zahtjev, izdala tiskanicu E 121 („Potvrda o prijavi umirovljenika i članova njihovih obitelji“). Navedenu tiskanicu potrebno je predati nositelju zdravstvenog osiguranja u mjestu prebivališta u drugoj državi EU/EEP/Švicarskoj. HZZO će vam, na vaš zahtjev, izdati i EKZO za ostvarivanje nužne, odnosno neodgodive zdravstvene zaštite u drugim državama članicama. Spomenutu tiskanicu moguće je izdati i članovima vaše obitelji, pod propisanim uvjetima.

Zaposlene i samozaposlene osobe te pogranični radnici

Ako imate prebivalište na području druge države članice EU/EEP/Švicarskoj, a u radnom odnosu ste kod poslodavca sa sjedištem u Hrvatskoj ili ste samozaposleni u Hrvatskoj, status u obveznom zdravstvenom osiguranju će vam se utvrditi u HZZO-u, odnosno u Hrvatskoj kao državi rada/samozaposlenja.

No, u slučaju prebivališta u drugoj državi članici, i pod pretpostavkom ispunjenja svih propisanih uvjeta, i u navedenoj državi ćete imati pravo na punu zdravstvenu zaštitu, na teret HZZO-a. Radi toga, od nadležnog regionalnog ureda, odnosno područne službe HZZO-a trebate zatražiti izdavanje potvrde tiskanicu E106 („Potvrda o pravu na davanja u naravi za slučaj bolesti i majčinstva za osobe koje imaju prebivalište u državi koja nije nadležna država“) koju je potrebno predati nositelju zdravstvenog osiguranja u državi prebivališta. HZZO će vam, na vaš zahtjev, izdati i EKZO. Spomenutu tiskanicu moguće je izdati i članovima vaše obitelji, pod propisanim uvjetima.

Radnici upućeni na privremeni rad u drugu državu članicu EU/EEP/Švicarsku

U slučaju da ste od strane poslodavca sa sjedištem u Hrvatskoj upućeni na privremeni rad u drugu državu članicu EU/EEP/Švicarsku i u navedenoj državi ste stekli prebivalište, imate pravo od regionalnog ureda, odnosno područne službe HZZO-a, prema mjestu prebivališta u Hrvatskoj, zatražiti izdavanje tiskanice E 106. Navedenu tiskanicu je potrebno predati nositelju zdravstvenog osiguranja u državi privremenog rada te ćete osnovom nje ostvarivati pravo na punu zdravstvenu zaštitu i u državi članici privremenog rada. HZZO  će vam, na vaš zahtjev, izdati i EKZO.

Smatra se da ste u državi privremenog rada stekli prebivalište ako ste upućeni na privremeni rad u istu državu na razdoblje dulje od godinu dana (minimalno 366  dana). Dokumentacija koju ste obvezni priložiti uz zahtjev za izdavanje tiskanice E106 je preslika potvrde A1 izdane od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo da ste upućeni na privremeni rad u drugu državu članicu na razdoblje dulje od godinu dana, potvrda nadležne policijske postaje o privremenom odlasku iz Hrvatske na razdoblje dulje od godinu dana te potpisana Izjava o stvarnom boravištu u HZZO-u. Spomenutu tiskanicu moguće je izdati i članovima vaše obitelji, pod propisanim uvjetima.

Planirano liječenje u drugoj državi članici EU/EEP/Švicarskoj

Kao osigurana osoba HZZO-a, za ostvarivanje prava na planirano liječenje u drugoj državi članici EU/EEP/Švicarskoj obvezno morate  zatražiti izdavanje prethodnog odobrenja za traženo planirano liječenje od regionalnog ureda, odnosno područne službe HZZO-a nadležnoj prema mjestu vašeg prebivališta u Hrvatskoj, prije odlaska na liječenje. U slučaju izdanog odobrenja, imate pravo na planirano liječenje u drugoj državi članici pod istim uvjetima kao i osigurane osobe navedene države.

Podijeli

Tagovi