Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Korištenje zdravstvene zaštite u drugoj državi članici EU/EEP/Švicarskoj/UK

Zdravstvena zaštita u drugoj državi članici EU/EEP/Švicarskoj/UK - uvod

Privremeni boravak u drugoj državi članici EU/EEP/Švicarskoj/UK

Ako ste uredno obvezno zdravstveno osigurani u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO), za vrijeme svog privremenog boravka u drugoj državi članici Europske unije (EU), Europskog ekonomskog prostora (Island, Lihtenštajn i Norveška – države EEP), Švicarskoj ili u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske (UK), zdravstvenu zaštitu ćete koristiti na jednak način kao i osigurane osobe države boravka, a na teret HZZO-a.

Privremeni boravak u drugoj državi članici može biti boravak po privatnom poslu (turistički, posjet rodbini i sl.), privremeni rad, stručno usavršavanje ili obrazovanje na koje ste upućeni od strane poslodavca sa sjedištem u Hrvatskoj, službeni put, studiranje te svaki drugi boravak koji je privremenog karaktera.

Za vrijeme privremenog boravka u drugoj državi članici EU/EEP/Švicarskoj/UK imate pravo koristiti nužnu, odnosno neodgodivu zdravstvenu zaštitu, temeljem Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO) ili Certifikata koji privremeno zamjenjuje EKZO. Nužnu/neodgodivu zdravstvenu zaštitu, temeljem navedenih dokumenata, možete koristiti u zdravstvenim ustanovama i kod liječnika u državi članici privremenog boravka, koji imaju sklopljen ugovor o pružanju zdravstvene zaštite s nositeljem zdravstvenog osiguranja države privremenog boravka. Takva zdravstvena zaštita ostvaruje se u skladu sa Uredbom br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. godine o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (osnovna uredba, u daljnjem tekstu: Uredba 883/2004) te Uredbom br. 987/2009 od 16. rujna 2009. godine kojom se utvrđuje postupak provedbe Uredbe 883/04 (u daljnjem tekstu: Uredba 987/09).

Sukladno Direktivi 2011/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. godine o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti (nadalje: Direktiva 2011/24/EU), moguće je koristiti zdravstvenu zaštitu i u privatnim zdravstvenim ustanovama te kod privatnih liječnika u drugoj državi članici EU/EEP. No, takvu zdravstvenu zaštitu obvezni ste podmiriti u cijelosti, a nakon što se vratite u Hrvatsku imate pravo podnijeti zahtjev za naknadu nastalih troškova regionalnom uredu, odnosno područnoj službi HZZO-a nadležnoj prema mjestu vašeg prebivališta u Hrvatskoj. Direktiva 2011/24/EU se ne primjenjuje u odnosu na Švicarsku.

Prebivalište/stalni boravak u drugoj državi članici EU/EEP/Švicarskoj/UK

Ako imate prebivalište, odnosno stalni boravak u drugoj državi članici EU/EEP/Švicarskoj/UK, a zdravstvenu zaštitu ostvarujete na teret HZZO-a, zdravstvenu zaštitu ćete koristiti na jednak način kao i druge osigurane osobe u državi prebivališta, odnosno stalnog boravka.

Umirovljenici

Ukoliko primate mirovinu iz Hrvatske, a živite na području druge države članice EU/EEP/Švicarske/UK, pravo na punu zdravstvenu zaštitu na području države prebivališta možete ostvariti, ako vam je nadležni regionalni ured, odnosno područna služba HZZO-a, na vaš zahtjev, izdala potvrdu S1 ili ekvivalentni elektronski SED obrazac S072. Navedeni dokument potrebno je predati, odnosno dostaviti nositelju zdravstvenog osiguranja u mjestu prebivališta u drugoj državi EU/EEP/Švicarskoj/UK. Spomenuti dokument moguće je izdati i članovima vaše obitelji, pod propisanim uvjetima. HZZO će vam, na vaš zahtjev, izdati i EKZO za ostvarivanje nužne, odnosno neodgodive zdravstvene zaštite u drugim državama članicama.

Zaposlene i samozaposlene osobe te pogranični radnici

Ako imate prebivalište na području druge države članice EU/EEP/Švicarske/UK, a u radnom odnosu ste kod poslodavca sa sjedištem u Hrvatskoj ili ste samozaposleni u Hrvatskoj, status u obveznom zdravstvenom osiguranju će vam se utvrditi u HZZO-u, odnosno u Hrvatskoj kao državi rada/samozaposlenja.

No, u slučaju prebivališta u jednoj od navedenih država, i pod pretpostavkom ispunjenja svih propisanih uvjeta, i u istoj državi ćete imati pravo na punu zdravstvenu zaštitu, na teret HZZO-a. Radi toga, od nadležnog regionalnog ureda, odnosno područne službe HZZO-a trebate zatražiti izdavanje potvrde S1 ili ekvivalentnog elektronskog SED obrasca S072 koje je potrebno predati, odnosno dostaviti nositelju zdravstvenog osiguranja u državi prebivališta. Spomenuti dokument moguće je izdati i članovima vaše obitelji, pod propisanim uvjetima. HZZO će vam, na vaš zahtjev, izdati i EKZO.

Radnici upućeni na privremeni rad u drugu državu članicu EU/EEP/Švicarsku/UK

U slučaju da ste od strane poslodavca sa sjedištem u Hrvatskoj upućeni na privremeni rad u drugu državu članicu EU/EEP/Švicarsku/UK i u navedenoj državi ste stekli prebivalište, imate pravo od regionalnog ureda, odnosno područne službe HZZO-a, prema mjestu prebivališta u Hrvatskoj, zatražiti izdavanje potvrde S1 ili ekvivalentnog elektronskog SED obrasca S072. Navedeni dokument je potrebno predati, odnosno dostaviti nositelju zdravstvenog osiguranja u državi privremenog rada te ćete osnovom njega ostvarivati pravo na punu zdravstvenu zaštitu i u državi članici privremenog rada. HZZO će vam, na vaš zahtjev, izdati i EKZO.

Smatra se da ste u državi privremenog rada stekli prebivalište ako ste upućeni na privremeni rad u istu državu na razdoblje dulje od godinu dana (minimalno 366 dana). Dokumentacija koju ste obvezni priložiti uz zahtjev za izdavanje potvrde S1/ elektronskog SED obrasca S072 je preslika potvrde A1 izdane od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo da ste upućeni na privremeni rad u drugu državu članicu na razdoblje dulje od godinu dana, potvrda nadležne policijske postaje o privremenom odlasku iz Hrvatske na razdoblje dulje od godinu dana te potpisana Izjava o stvarnom boravištu u HZZO-u. Spomenuti dokument moguće je izdati i članovima vaše obitelji, pod propisanim uvjetima.

Planirano liječenje u drugoj državi članici EU/EEP/Švicarskoj/UK

Kao osigurana osoba HZZO-a, za ostvarivanje prava na planirano liječenje u drugoj državi članici EU/EEP/Švicarskoj/UK obvezno morate zatražiti izdavanje prethodnog odobrenja za traženo planirano liječenje od regionalnog ureda, odnosno područne službe HZZO-a nadležnoj prema mjestu vašeg prebivališta u Hrvatskoj, prije odlaska na liječenje. U slučaju izdanog odobrenja, imate pravo na planirano liječenje u drugoj državi članici pod istim uvjetima kao i osigurane osobe navedene države.

Podijeli

Tagovi