Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

2. Postupak za izdavanje EKZO

Način podnošenja zahtjeva za izdavanje EKZO

Zahtjev za izdavanje EKZO moguće je podnijeti:

- putem HZZO-ovog web portala

  • ili osobno, dolaskom u najbliži regionalni ured ili područnu službu HZZO-a.

EKZO preuzimate na onoj lokaciji HZZO-a koju ste sami zatražili prilikom podnošenja zahtjeva, u roku od 8 dana od dana predaje zahtjeva.

EKZO možete zatražiti i putem tzv. redomata (sustavi za uvođenje elektroničkih redova čekanja), temeljem iskaznice zdravstveno osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju. Redomati se nalaze u Regionalnom uredu HZZO-a u Zagrebu na adresama Klovićeva 1 i Jukićeva 12, u Regionalnom uredu HZZO-a u Splitu na adresi Obala Kneza Branimira 14, u Regionalnom uredu HZZO-a u Rijeci na adresi Slogin kula 1, te u Regionalnom uredu HZZO-a u Osijeku na adresi Kralja Zvonimira 1. Putem redomata ćete moći odmah preuzeti EKZO.

Kontakti regionalnih ureda, odnosno područnih službi HZZO-a dostupni su na http://www.hzzo.hr/kontaktirajte-nas/

Do kada vrijedi EKZO?

EKZO vrijedi do datuma koji je na njoj naveden, a u pravilu tri godine. Izdavanje nove EKZO možete zatražiti u roku 30 kalendarskih dana prije isteka važeće.

Izaslani radnici

Ako ste upućeni na privremeni rad u drugu državu članicu Europske unije (EU), državu Europskog ekonomskog prostora (Island, Lihtenštajn, Norveška – države EEP), Švicarsku ili Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske (UK), HZZO će vam izdati EKZO za cjelokupno razdoblje upućivanja. Na isto razdoblje kartica će se izdati i članovima vaše uže obitelji (bračnom drugu i djeci) koji s vama borave u inozemstvu.

Umirovljenici

Ako ste korisnik hrvatske mirovine, EKZO će vam, na vaš zahtjev, izdati HZZO.

Ako živite u Hrvatskoj, ali primate mirovinu iz neke druge države članice EU/EEP/Švicarske/UK i u Hrvatskoj ste prijavljeni na zdravstveno osiguranje kao inozemni umirovljenik, EKZO izdat će vam nositelj zdravstvenog osiguranja države iz koje primate mirovinu. Stoga molimo da se radi njezinog izdavanja obratite navedenom nositelju.

Ako živite u Hrvatskoj i primate mirovinu iz više država članica EU/EEP/Švicarske/UK, no ne i iz Hrvatske, EKZO će vam izdati nositelj zdravstvenog osiguranja države u kojoj ste ostvarili većinski staž te se, radi izdavanja EKZO, trebate obratiti tom nositelju.

Na isti način, EKZO će se izdati i osobama koje su prijavljene na obvezno zdravstveno osiguranje kao članovi vaše obitelji.

Članovi obitelji aktivnog osiguranika - radnika zaposlenog u drugoj državi članici EU/EEP/Švicarskoj/UK

Ako imate prebivalište u Hrvatskoj, a zdravstveno osiguranje ostvarujete preko člana Vaše obitelji koji je zaposlen u jednoj od država članica EU/EEP/Švicarskoj/UK, zdravstvenu zaštitu u Hrvatskoj ćete koristiti temeljem hrvatske zdravstvene iskaznice na jednak način kao i ostali hrvatski osiguranici, ali na teret nositelja države u kojoj je zaposlen član Vaše obitelji. Isti nositelj će Vam izdati i EKZO.

Kako da podnesem zahtjev za EKZO za svoje dijete?

Zahtjev možete podnijeti putem HZZO-ovog web portala, osobnim dolaskom u HZZO ili putem redomata.

Pogranični radnik

Pogranični radnik je osoba koja radi ili obavlja djelatnost u jednoj državi članici EU/EEP/Švicarskoj/UK, a ima prebivalište u drugoj državi članici i u državu prebivališta se, u pravilu, vraća dnevno ili najmanje jednom tjedno. Pograničnom radniku će EKZO izdati nadležni nositelj zdravstvenog osiguranja u državi zaposlenja.

Certifikat koji privremeno zamjenjuje EKZO

Ako iz nekog razloga niste u posjedu EKZO za vrijeme dok se nalazite u inozemstvu, možete se obratiti izravno nadležnom regionalnom uredu, odnosno područnoj službi HZZO-a radi izdavanja Certifikata.

Umjesto Vas Certifikat može zatražiti i nositelj zdravstvenog osiguranja u mjestu boravka u drugoj državi članici ili ugovorni liječnik, odnosno ugovorna zdravstvena ustanova u kojoj koristite zdravstvenu zaštitu.

Certifikat se izdaje:

  • u slučaju krađe, gubitka EKZO ili u slučaju kada osigurana osoba HZZO-a ostane bez EKZO zbog nekog drugog razloga (certifikat se izdaje do kraja razdoblja važenja izdane EKZO);

  • u slučaju neočekivanog iznenadnog odlaska u inozemstvo (certifikat se izdaje za razdoblje boravka u određenoj državi);
  • u slučajevima kada je iz evidencije HZZO-a očigledno da osigurana osoba ima pravo na zdravstveno osiguranje kraće od 30 dana (certifikat vrijedi do isteka osiguranja).

Certifikat osiguranoj osobi izdaje nadležni regionalni ured ili područna služba HZZO-a, odmah po zaprimanju zahtjeva, s važenjem od jednog do najviše 90 dana.

Podijeli

Tagovi