Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

1. Uredba 883/04

Nužna zdravstvena zaštita prema Uredbi 883/04 - Europska kartica zdravstvenog osiguranja/Zamjenski Certifikat

Svaka osoba koja ima uredan status u obveznom zdravstvenom osiguranju HZZO-u ostvaruje pravo na nužnu, odnosno neodgodivu zdravstvenu zaštitu u drugoj državi članici Europske/EEP/Švicarskoj/UK, osnovom Europske kartice zdravstvenog osiguranja (skraćeno EKZO, engleski European Health Insurance Card, skraćeno EHIC) ili Certifikata koji privremeno zamjenjuje EKZO.

Izgled Europske kartice zdravstvenog osiguranja:

Europska kartica zdravstvenog osiguranja prednja strana

zadnja

Europska kartica zdravstvenog osiguranja zadnja strana

prednja

Temeljem EKZO/Certifikata, osigurana osoba HZZO-a, koja se za vrijeme svog privremenog boravka na području druge države članice Europske unije (EU), države Europskog ekonomskog prostora (Island, Lihtenštajn, Norveška – EEP), Švicarske ili Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (UK) iznenada razboli, ozlijedi ili doživi nesreću, ima pravo koristiti zdravstvenu zaštitu koja se ne može odgoditi do njezinog planiranog povratka u Hrvatsku, a na teret sredstava HZZO-a.

Takvu zdravstvenu zaštitu osigurana osoba HZZO-a ostvaruje kod liječnika, odnosno zdravstvenih ustanova koji imaju sklopljen ugovor o pružanju zdravstvene zaštite s nositeljem zdravstvenog osiguranja države članice privremenog boravka.

Kada se izdaje Certifikat koji privremeno zamjenjuje EKZO?

Certifikat koji privremeno zamjenjuje EKZO izdaje se u slučaju krađe, gubitka EKZO ili u slučaju kada ostanete bez EKZO iz nekog drugog razloga. Certifikat se koristi na jednak način kao i EKZO.

Tko izdaje EKZO/Certifikat?

EKZO/Certifikat vam, na vaš zahtjev, izdaje HZZO, besplatno.

Što pokrivaju EKZO/Certifikat?

Osnovom EKZO/Certifikata omogućuje se korištenje zdravstvenih usluga koje su s medicinskog gledišta nužne, uzimajući u obzir prirodu usluga i dužinu očekivanog boravka, pri čemu nužnost procjenjuje ugovorni liječnik druge države članice kojemu se u drugoj državi članici obratite radi pomoći.

EKZO/Certifikat pokrivaju troškove neodgodive zdravstvene zaštite, za koju liječnik zdravstvene ustanove kojoj se u inozemstvu javite kaže da se ne može odgoditi do vašeg planiranog povratka u Hrvatsku.

Neodgodiva zdravstvena zaštita bit će i zdravstvena zaštita u vezi s kroničnim ili postojećim bolestima ako cilj putovanja nije liječenje istih bolesti (na primjer, kontrola visokog tlaka, kronična terapija lijekovima), te zdravstvena zaštita u vezi s trudnoćom i rođenjem djeteta, ako cilj privremenog boravka u inozemstvu nije porod.

Također, neodgodive zdravstvene usluge su npr. i dijaliza, terapija kisikom, tretmani za astmu, no radi korištenja tih usluga prethodno se morate dogovoriti sa zdravstvenom ustanovom države u koju namjeravate otputovati.

Što ne pokrivaju EKZO/Certifikat?

EKZO/Certifikat ne pokrivaju troškove poput spašavanja pacijenta prilikom nezgode na skijalištu, zračni prijevoz natrag u domovinu, ukradeno ili izgubljeno vlasništvo. Dakle, EKZO nije alternativa putnom osiguranju.

Ujedno, EKZO/Certifikat ne pokrivaju iznos sudjelovanja u troškovima korištene zdravstvene zaštite (participaciju).

Također, oni ne pokrivaju troškove planiranog liječenja, nego ste obvezni za isto liječenje uvijek HZZO-u podnijeti pisani zahtjev za izdavanje odobrenja za planirano liječenje.

Navedeni dokumenti ne omogućavaju niti korištenje zdravstvenih usluga koje nisu obuhvaćene obveznim zdravstvenim osiguranjem države boravka.

Kako se koriste EKZO/Certifikat?

EKZO/Certifikat možete koristiti izravno kod ugovornih pružatelja zdravstvene zaštite, pod istim uvjetima kao i osigurane osobe države boravka. To znači da ćete možda morati osobno snositi iznos sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite (participaciju), ukoliko je participacija obvezna za osigurane osobe države boravka, a za istu zdravstvenu uslugu.

Izgubio sam status osigurane osobe HZZO-a, mogu li i dalje koristiti EKZO?

Ne, morate ju vratiti HZZO-u.

Koliko vrijedi EKZO, a koliko Certifikat?

EKZO u pravilu vrijedi tri godine, a Certifikat najviše 90 dana.

Podijeli

Tagovi