Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Lijekovi, ortopedska i druga pomagala, dentalna pomagala

Lijekovi, ortopedska i druga pomagala, dentalna pomagala

Your Europe

Ostvarivanje prava na lijekove, ortopedska i druga pomagala te dentalna pomagala sukladno Uredbi 8883/04

Temeljem EKZO ili zamjenskog Certifikata, osigurana osoba druge države članice Europske unije (EU), Europskog ekonomskog prostora (EEP), Švicarske ili Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (UK), koja se za vrijeme svog privremenog boravka u Republici Hrvatskoj, iznenada razboli, ozlijedi ili doživi nesreću, ima pravo na nužnu, odnosno neodgodivu zdravstvenu zaštitu, a prema procjeni ugovornog liječnika u Hrvatskoj kojemu se obrati radi pomoći.

Nužnom zdravstvenom zaštitom smatraju se i lijekovi, ortopedska i druga pomagala te dentalna pomagala, koja su osobi nužno potrebna za vrijeme njezinog boravka u Hrvatskoj, a koja su obuhvaćena hrvatskim obveznim zdravstvenim osiguranjem.

Ostvarivanje prava na lijekove, ortopedska i druga pomagala te dentalna pomagala sukladno Direktivi 2011/24/EU

Lijekovi

U skladu s odredbama Direktive 2011/24/EU kao i provedbene Direktive Komisije 2012/52/EU od 20. prosinca 2012. godine o utvrđivanju mjera za lakše priznavanje medicinskih recepata izdanih u drugoj državi članici Europske unije, osigurana osoba jedne države članice ima pravo podići lijek u Hrvatskoj te osobno podmiriti njegove troškove, a na temelju recepta propisanog u matičnoj državi. Po povratku u matičnu državu svom osiguravatelju može podnijeti zahtjev za naknadu troškova kupljenog lijeka.

Spomenute Direktive se ne primjenjuju u odnosu na Švicarsku i UK.

Kako bi recept izdan u vašoj matičnoj državi mogli lakše realizirati u Hrvatskoj, sukladno članku 16. Pravilnika o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept ("Narodne novine" broj 86/13, 90/13, 102/14, 107/15, 72/16), on bi trebao sadržavati:

1. Podatke o bolesniku:

 • ime i prezime,
 • datum rođenja.

2. Podatke o receptu:

 • datum propisivanja recepta

3. Podatke o ovlaštenoj osobi u državi članici Europske unije koja je recept propisala:

 • ime i prezime,
 • stručna kvalifikacija,
 • adresa na radnom mjestu uključujući i državu članicu Europske unije,
 • podaci za kontakt (e-adresa, broj telefona ili faksa),
 • potpis (pisani ili elektronički).

4. Podatke o propisanom lijeku:

 • naziv lijeka (međunarodno uobičajeno ime – INN),
 • novo izumljeno ime ako je propisan biološki lijek, ili u slučajevima kada je ovlaštena osoba u državi članici Europske unije izričito naznačila da se ne može izdati zamjenski lijek,
 • farmaceutski oblik,
 • jačinu, količinu i doziranje.

Prema članku 15. navedenog Pravilnika, u Hrvatskoj se može izdati samo lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet u skladu sa Zakonom o lijekovima ("Narodne novine" broj 76/13, 90/14), a na recept koji je propisala ovlaštena osoba iz druge države članice, osim lijekova koji se propisuju na posebnom receptu.

Za detaljan postupak izdavanja recepta u vašoj matičnoj državi, na prethodno opisani način, molimo da se obratite svom nadležnom nositelju zdravstvenog osiguranja u matičnoj državi.

Ortopedska i druga pomagala, te dentalna pomagala/medicinski proizvodi

Sukladno Direktivi 2011/24/EU, priznavanje recepata trebalo bi se odnositi i na medicinske proizvode koji se propisno stavljaju na tržište u državi članici u kojoj će se proizvod izdavati na recept.

Za postupak izdavanja recepta/potvrde u vašoj matičnoj državi, za medicinski proizvod koji želite nabaviti u Hrvatskoj (ortopedska i druga pomagala te dentalna pomagala), molimo vas da se obratite vašem nadležnom nositelju zdravstvenog osiguranja.

Datum ažuriranja: 24.01.2024.

Povratne informacije

Podijeli

Tagovi