Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Planirano liječenje

Planirano liječenje prema Uredbi 883/2004

Prema članku 20. Uredbe 883/2004, nadležna ustanova jedne država članica Europske unije (EU), Europskog ekonomskog prostora (EEP), Švicarske ili Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (UK), može izdati odobrenje za planirano liječenje u drugoj državi članici EU/EEP/Švicarskoj/UK.

Osigurana osoba podnosi zahtjev za izdavanje prethodnog odobrenja za traženo planirano liječenje nadležnom nositelju zdravstvenog osiguranja u svojoj matičnoj državi kod kojega je obvezno zdravstveno osigurana, a prije odlaska na liječenje.

Stoga vas upućujemo da se, radi podnošenja navedenog zahtjeva, obratite svom nadležnom nositelju zdravstvenog osiguranja u matičnoj državi.

Odobrenje se izdaje ako je liječenje uvršteno u zdravstvenu zaštitu koja je predviđena zakonodavstvom države članice u kojoj osigurana osoba ima prebivalište i ako ga ne može ostvariti unutar medicinski opravdanog vremenskog razdoblja, uzimajući u obzir njezino trenutačno zdravstveno stanje i vjerojatan razvoj njezine bolesti (čl. 20. st. 2. Uredbe 883/04).

Ako vam nadležna ustanova izda odobrenje za planirano liječenje, izdat će vam i prijenosni dokument S2. Navedeni dokument možete predati izravno ugovornoj zdravstvenoj ustanovi u Hrvatskoj u kojoj se namjeravate liječiti, a možete ju prethodno zamijeniti za bolesnički list u regionalnom uredu, odnosno područnoj službi HZZO-a, u mjestu vašeg privremenog boravka u Hrvatskoj. Bolesnički list je tada potrebno predati zdravstvenoj ustanovi.

Planirano liječenje, temeljem dokumenta S2 možete obaviti samo u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj koje imaju sklopljen ugovor s HZZO-om o pružanju zdravstvene zaštite.

Prilikom liječenja bit ćete obvezni sudjelovati u troškovima korištene zdravstvene zaštite (platiti participaciju) ako je ona obvezna i sa osigurane osobe u Hrvatskoj, a za iste zdravstvene usluge.

Ostali odobreni troškovi teretit će sredstva vašeg nadležnog nositelja zdravstvenog osiguranja u matičnoj državi.

Planirano liječenje prema Direktivi 2011/24/EU

Prema Direktivi 2011/24/EU, osigurane osobe jedne države članice imaju pravo na naknadu troškova za planirano liječenje obavljeno u drugoj državi članici, i u slučaju kada je to liječenje provedeno u privatnim zdravstvenim ustanovama, odnosno izvan sustava obveznog zdravstvenog osiguranja.

Takvo planirano liječenje u Hrvatskoj potrebno je dogovoriti sa samom zdravstvenom ustanovom u kojoj ga namjeravate obaviti te ste obvezni podmiriti cjelokupni trošak liječenja.

Za sam postupak odlaska na navedeno planirano liječenje u Hrvatsku kao i postupak naknade plaćenih troškova, molimo da kontaktirate svog nadležnog nositelja zdravstvenog osiguranja u matičnoj državi, prije odlaska u Hrvatsku.

Radi naknade troškova liječenja od strane nadležnog nositelja, preporučujemo da sačuvate medicinsku dokumentaciju i original računa koji glasi na vaše ime. Iz računa treba biti vidljivo koje zdravstvene usluge su vam pružene te da je račun plaćen.

Datum ažuriranja: 24.01.2024.

Podijeli

Tagovi