Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Lijekovi, ortopedska i druga pomagala, dentalna pomagala

Ostvarivanje prava na lijekove, ortopedska i druga pomagala te dentalna pomagala sukladno Uredbi 883/04

Temeljem EKZO ili zamjenskog Certifikata, osigurana osoba HZZO-a, koja se za vrijeme svog privremenog boravka na području druge države članice Europske unije (EU), države Europskog ekonomskog prostora (Island, Lihtenštajn, Norveška – države EEP), Švicarske ili Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (UK), iznenada razboli, ozlijedi ili doživi nesreću, ima pravo koristiti nužnu, odnosno neodgodivu zdravstvenu zaštitu, a prema procjeni ugovornog liječnika kojemu se u drugoj državi članici obrati radi pomoći.

Takva nužna, odnosno neodgodiva zdravstvena zaštita uključuje i pravo na lijekove, ortopedska i druga pomagala te dentalna pomagala kada nadležni liječnik druge države članice to smatra potrebnim.

Neodgodivom zdravstvenom zaštitom smatraju se i zdravstvene usluge koje se pružaju radi liječenja kroničnih bolesti (npr. kronična terapija lijekovima), odnosno za već postojeće dijagnoze, no ne ako je cilj privremenog boravka u drugoj državi članci upravo liječenje postojeće kronične bolesti.

Ostvarivanje prava na lijekove, ortopedska i druga pomagala te dentalna pomagala sukladno Direktivi 2011/24/EU

Lijekovi

Osim ostvarivanja prava na lijekove u okviru nužne, odnosno neodgodive zdravstvene zaštite putem EKZO sukladno Uredbi 883/04, pravo na lijekove u drugoj državi članici EU ili državi EEP-a možete ostvariti i u skladu s odredbama Direktive 2011/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. godine o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti (nadalje: Direktiva 2011/24/EU) i provedbene Direktive Komisije 2012/52/EU od 20. prosinca 2012. godine o utvrđivanju mjera za lakše priznavanje medicinskih recepata izdanih u drugoj državi članici Europske unije (nadalje: Direktiva 2012/52/EU).

Spomenute Direktive se ne primjenjuju u odnosu na Švicarsku i UK.

U skladu s navedenim Direktivama, osigurana osoba jedne države članice EU/EEP ima pravo kupiti lijek u drugoj državi članici EU/EEP na temelju recepta propisanog u matičnoj državi, a po povratku u matičnu državu svom osiguravatelju može podnijeti zahtjev za naknadu troškova kupljenog lijeka.

S tim u vezi, HZZO je izmijenio tiskanice recepata na kojima se propisuju lijekovi s osnovne i dopunske liste lijekova HZZO-a. Iste tiskanice su sastavni dio Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept (Interni pročišćeni tekst).

Izmijenjene tiskanice recepata sadrže nove administrativne podatke koji se odnose na adresu osigurane osobe i datum rođenja, a u gornjem desnom kutu i podatke koji se odnose na propisivača (naziv, adresa i broj telefona zdravstvene ustanove – ordinacije privatne prakse u kojoj se propisuje lijek).

Osigurana osoba HZZO-a koja namjerava recept realizirati u drugoj državi članici EU/EEP, obvezno to mora napomenuti svom izabranom doktoru primarne zdravstvene zaštite kako bi joj on izdao „papirnati“ recept.

U tom slučaju izabrani doktor obvezno mora na tiskanicu recepta unijeti naznaku propisanog lijeka prema međunarodnom uobičajenom imenu – INN.

Naknada troškova

Troškove lijeka koji će vam se izdati u drugoj državi članici EU/EEP osnovom navedenog recepta, obvezni ste podmiriti u cijelosti. Navedena obveza na osobno plaćanje lijeka u drugoj državi članici proizlazi iz odredaba Direktive 2011/24/EU koje su prenesene u hrvatsko zakonodavstvo putem Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Po povratku u Hrvatsku imate pravo podnijeti pisani zahtjev za naknadu nastalih troškova nadležnom regionalnom uredu, odnosno područnoj službi HZZO-a prema mjestu vašeg prebivališta. Zahtjevu je potrebno priložiti račun za plaćeni lijek i recept ili potvrdu o propisanom lijeku koju Vam je izdao izabrani doktor u Hrvatskoj.

Na osnovi tako podnesenog zahtjeva, ukoliko su ispunjeni svi propisani uvjeti, moguće je priznati Vam naknadu troškova do iznosa koji bi HZZO platio za navedeni lijek ugovornoj ljekarni u Hrvatskoj i to do visine iznosa koji je utvrđen za lijek najsličniji po obliku i pakiranju, uvršten u liste lijekova HZZO-a pod nezaštićenim nazivom, a koji ima najnižu cijenu.

Ortopedska i druga pomagala te dentalna pomagala

Sukladno spomenutoj Direktivi, ostvarujete pravo na naknadu troškova i za ortopedska i druga pomagala te dentalna pomagala, a koja ne ostvarite u okviru nužne, odnosno neodgodive zdravstvene zaštite temeljem EKZO ili zamjenskog Certifikata u drugoj državi članici.

No, pri tome morate proći cijeli postupak kako da navedena pomagala nabavljate na teret sredstava HZZO-a u Hrvatskoj.

Navedeno znači da vam nadležni liječnik u Hrvatskoj pomagalo treba propisati na tiskanicama HZZO-a, odnosno potvrdi o ortopedskim i drugim pomagalima ili potvrdi o dentalnim pomagalima te da trebate eventualno pribaviti odobrenje HZZO-a ako je ono potrebno za ostvarivanje prava na pojedino pomagalo, prema hrvatskim propisima

Na temelju tako provedenog postupka, obvezni ste osobno podmiriti cjelokupni trošak pomagala u drugoj državi članici, a po povratku u Hrvatsku, imate pravo podnijeti pisani zahtjev za naknadu troškova regionalnom uredu, odnosno područnoj službi HZZO-a nadležnoj prema mjestu vašeg prebivališta. Zahtjevu je potrebno priložiti račun za plaćeno ortopedsko i drugo odnosno dentalno pomagalo te tiskanicu potvrde na kojoj je to pomagalo propisano ili potvrdu nadležnog doktora koji je propisao pomagalo.

U slučaju pozitivnog rješenja vašeg zahtjeva, izvršit će vam se povrat troškova, ali samo do visine koliko bi takva zdravstvena zaštita teretila sredstva HZZO-a kod ugovornog provoditelja zdravstvene zaštite u Hrvatskoj.

Podijeli

Tagovi