Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Korištenje zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj

Zdravstvena zaštita u Republici Hrvatskoj - uvod

Privremeni boravak u Hrvatskoj

Ako ste za vrijeme privremenog boravka u Republici Hrvatskoj, obvezno zdravstveno osigurani u drugoj državi članici Europske unije (EU), Europskog ekonomskog prostora (EEP), Švicarskoj ili u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske (UK), zdravstvenu zaštitu ćete koristiti na jednak način kao i osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO), ali na teret svog nositelja zdravstvenog osiguranja.

Privremeni boravak u Hrvatskoj može biti boravak po privatnom poslu (turistički, posjet rodbini i sl.), privremeni rad, stručno usavršavanje ili obrazovanje na koje ste upućeni od strane poslodavca druge države članice, službeni put, studiranje u Hrvatskoj i svaki drugi boravak koji je privremenog karaktera.

Za vrijeme privremenog boravka u Hrvatskoj, imate pravo koristiti nužnu, odnosno neodgodivu zdravstvenu zaštitu, temeljem Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO) ili Certifikata koji privremeno zamjenjuje EKZO. Nužnu/neodgodivu zdravstvenu zaštitu, temeljem navedenih dokumenata, možete koristiti u zdravstvenim ustanovama i kod liječnika u Hrvatskoj, koji imaju sklopljen ugovor s HZZO-om o pružanju zdravstvene zaštite. Takva zdravstvena zaštita ostvaruje se u skladu sa Uredbom br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. godine o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (osnovna uredba, u daljnjem tekstu: Uredba 883/2004) te Uredbom br. 987/2009 od 16. rujna 2009. godine kojom se utvrđuje postupak provedbe Uredbe 883/04 (u daljnjem tekstu: Uredba 987/09).

Sukladno Direktivi 2011/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. godine o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti (nadalje: Direktiva 2011/24/EU), moguće je koristiti zdravstvenu zaštitu i u privatnim zdravstvenim ustanovama te kod privatnih liječnika u Hrvatskoj. No, takvu zdravstvenu zaštitu obvezni ste podmiriti u cijelosti.

Prebivalište/stalni boravak u Hrvatskoj

U slučaju da imate prebivalište u Hrvatskoj, a zdravstvenu zaštitu ostvarujete na teret nadležnog nositelja zdravstvenog osiguranja druge države članice EU/EEP/Švicarske/UK, zdravstvenu zaštitu ćete koristiti na jednak način kao i druge osigurane osobe u Hrvatskoj.

Umirovljenici

Ukoliko primate mirovinu jedne države članice EU/EEP/Švicarske/UK, a živite u Hrvatskoj, pravo na punu zdravstvenu zaštitu u Hrvatskoj možete ostvariti, ako vam je nadležni nositelj zdravstvenog osiguranja države iz koje primate mirovinu izdao potvrdu S1 ili ekvivalentni, elektronski, SED obrazac S072. Iste dokumente potrebno je dostaviti nadležnom regionalnom uredu, odnosno područnoj službi HZZO-a u mjestu prebivališta u Hrvatskoj. Nadležni nositelj države iz koje primate mirovinu će vam izdati i EKZO za ostvarivanje nužne, odnosno neodgodive zdravstvene zaštite u drugim državama članicama EU/EEP/Švicarskoj/UK.

Zaposlene i samozaposlene osobe te pogranični radnici

Ako imate prebivalište u Hrvatskoj, a u radnom odnosu ste kod poslodavca sa sjedištem u drugoj državi članici EU/EEP/Švicarskoj/UK ili ste samozaposleni u jednoj od navedenih država, status u obveznom zdravstvenom osiguranju će vam se utvrditi u državi rada/samozaposlenja.

No, zbog prebivališta u Hrvatskoj i u Hrvatskoj ćete imati pravo na punu zdravstvenu zaštitu, na teret nadležnog nositelja zdravstvenog osiguranja države rada/samozaposlenja, ako vam je isti nositelj izdao potvrdu S1 ili ekvivalentni, elektronski, SED obrazac S072. Izdani dokument potrebno je dostaviti regionalnom uredu, odnosno područnoj službi HZZO-u, u mjestu prebivališta u Hrvatskoj. Nadležni nositelj vam izdaje i EKZO.

Radnici upućeni na privremeni rad u Hrvatsku

U slučaju da ste od strane poslodavca sa sjedištem u drugoj državi članici EU/EEP/Švicarskoj/UK upućeni na privremeni radu u Hrvatsku, a u Hrvatskoj ste stekli prebivalište, imate pravo svog nadležnog nositelja zdravstvenog osiguranja u državi iz koje ste upućeni na rad u Hrvatsku zatražiti izdavanje potvrde S1. Navedenu potvrdu potrebno je predati područnoj službi, odnosno regionalnom uredu HZZO-a u mjestu prebivališta u Hrvatskoj, te ćete osnovom nje ostvarivati pravo na punu zdravstvenu zaštitu i u Hrvatskoj, a na teret svog nadležnog nositelja. Nadležni nositelj vam izdaje i EKZO.

Planirano liječenje u Hrvatskoj

Za ostvarivanje prava na planirano liječenje u Hrvatskoj, na teret vašeg nadležnog nositelja zdravstvenog osiguranja u matičnoj državi, potrebno je kontaktirati nadležnog nositelja.

Datum ažuriranja: 24.01.2024.

Povratne informacije

Podijeli

Tagovi