Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Korištenje zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj

Zdravstvena zaštita u Republici Hrvatskoj - uvod

Privremeni boravak u Hrvatskoj

Ako ste za vrijeme privremenog boravka u Republici Hrvatskoj, obvezno zdravstveno osigurani u drugoj državi članici Europske unije (EU), Europskog ekonomskog prostora (EEP) ili u Švicarskoj, zdravstvenu zaštitu ćete koristiti na jednak način kao i osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO), ali na teret svog nositelja zdravstvenog osiguranja.

Privremeni boravak u Hrvatskoj može biti boravak po privatnom poslu (turistički, posjet rodbini i sl.), privremeni rad, stručno usavršavanje ili obrazovanje na koje ste upućeni od strane poslodavca druge države članice, službeni put, studiranje u Hrvatskoj i svaki drugi boravak koji je privremenog karaktera.

Za vrijeme privremenog boravka u Hrvatskoj, imate pravo koristiti nužnu, odnosno neodgodivu zdravstvenu zaštitu, temeljem Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO) ili Certifikata koji privremeno zamjenjuje EKZO. Nužnu/neodgodivu zdravstvenu zaštitu, temeljem navedenih dokumenata, možete koristiti u zdravstvenim ustanovama i kod liječnika u Hrvatskoj, koji imaju sklopljen ugovor s HZZO-om o pružanju zdravstvene zaštite. Takva zdravstvena zaštita ostvaruje se u skladu sa Uredbom br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. godine o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (osnovna uredba, u daljnjem tekstu: Uredba 883/2004) te Uredbom br. 987/2009 od 16. rujna 2009. godine kojom se utvrđuje postupak provedbe Uredbe 883/04 (u daljnjem tekstu: Uredba 987/09).

Sukladno Direktivi 2011/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. godine o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti (nadalje: Direktiva 2011/24/EU), moguće je koristiti zdravstvenu zaštitu i u privatnim zdravstvenim ustanovama te kod privatnih liječnika u Hrvatskoj. No, takvu zdravstvenu zaštitu obvezni ste podmiriti u cijelosti.

Prebivalište/stalni boravak u Hrvatskoj

U slučaju da imate prebivalište u Hrvatskoj, a zdravstvenu zaštitu ostvarujete na teret nadležnog nositelja zdravstvenog osiguranja druge države članice EU/EEP/Švicarske, zdravstvenu zaštitu ćete koristiti na jednak način kao i druge osigurane osobe u Hrvatskoj.

Umirovljenici

Ukoliko primate mirovinu jedne države članice EU/EEP/Švicarske, a živite u Hrvatskoj, pravo na punu zdravstvenu zaštitu u Hrvatskoj možete ostvariti, ako vam je nadležni nositelj zdravstvenog osiguranja države iz koje primate mirovinu, na Vaš zahtjev, izdao potvrdu S1 ili tiskanicu E 121 („Potvrda o prijavi umirovljenika i članova njihovih obitelji“). Potvrdu S1, odnosno tiskanicu E121 potrebno je predati nadležnom regionalnom uredu, odnosno područnoj službi HZZO-a u mjestu prebivališta u Hrvatskoj. Nadležni nositelj države iz koje primate mirovinu će vam izdati i EKZO za ostvarivanje nužne, odnosno neodgodive zdravstvene zaštite u drugim državama članicama EU/EEP/Švicarskoj.

Zaposlene i samozaposlene osobe te pogranični radnici

Ako imate prebivalište u Hrvatskoj, a u radnom odnosu ste kod poslodavca sa sjedištem u drugoj državi članici EU/EEP/Švicarskoj ili ste samozaposleni u jednoj od navedenih država, status u obveznom zdravstvenom osiguranju će vam se utvrditi u državi rada/samozaposlenja.

No, zbog prebivališta u Hrvatskoj i u Hrvatskoj ćete imati pravo na punu zdravstvenu zaštitu, na teret nadležnog nositelja zdravstvenog osiguranja države rada/samozaposlenja, ako vam je isti nositelj izdao potvrdu S1 ili ekvivalentnu tiskanicu E106 („Potvrda o pravu na davanja u naravi za slučaj bolesti i majčinstva za osobe koje imaju prebivalište u državi koja nije nadležna država“). Izdanu potvrdu, odnosno tiskanicu potrebno predati regionalnom uredu, odnosno područnoj službi HZZO-u, u mjestu prebivališta u Hrvatskoj. Nadležni nositelj vam izdaje i EKZO.

Radnici upućeni na privremeni rad u Hrvatsku

U slučaju da ste od strane poslodavca sa sjedištem u drugoj državi članici EU/EEP/Švicarskoj upućeni na privremeni radu u Hrvatsku, a u Hrvatskoj ste stekli prebivalište, imate pravo svog nadležnog nositelja zdravstvenog osiguranja u državi iz koje ste upućeni na rad u Hrvatsku zatražiti izdavanje potvrde S1 ili tiskanice E 106. Navedene tiskanice je potrebno predati područnoj službi, odnosno regionalnom uredu HZZO-a u mjestu prebivališta u Hrvatskoj, te ćete osnovom njih ostvarivati pravo na punu zdravstvenu zaštitu i u Hrvatskoj, a na teret svog nadležnog nositelja. Nadležni nositelj vam izdaje i EKZO.

Planirano liječenje u Hrvatskoj

Za ostvarivanje prava na planirano liječenje u Hrvatskoj, na teret vašeg nadležnog nositelja zdravstvenog osiguranja u matičnoj državi, potrebno je kontaktirati nadležnog nositelja.

Datum ažuriranja: 02.01.2023.

Povratne informacije

Podijeli

Tagovi