Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

4. Naknada troškova

Naknada za nužne, odnosno neodgodive zdravstvene usluge

Ako ste obvezno zdravstveno osigurani u HZZO-u, a smatrate da ste za vrijeme svog privremenog boravka u drugoj državi članici neosnovano podmirili troškove nužnih, odnosno neodgodivih zdravstvenih usluga, imate pravo podnijeti pisani zahtjev za naknadu nastalih troškova.

U postupku temeljem podnesenog zahtjeva, u HZZO-u će se provesti postupak kako bi se utvrdilo da li je korištena zdravstvena zaštita bila nužna te da li postoji osnova za povrat troškova.

Uredba 883/2004 (Uredba (EZ) br. 883/2004)

Ako ste zdravstvenu zaštitu koristili u ugovornim zdravstvenim ustanovama, odnosno kod ugovornih liječnika druge države članice Europske unije (EU), države Europskog ekonomskog prostora (Island, Lihtenštajn, Norveška – države EEP), Švicarskoj ili Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske (UK), a zdravstvena zaštita vam je ipak naplaćena, zahtjev je potrebno podnijeti nadležnom regionalnom uredu, odnosno područnoj službi HZZO-a prema mjestu prebivališta. Zahtjevu treba priložiti medicinsku dokumentaciju o korištenoj zdravstvenoj zaštiti te original računa koji glasi na vaše ime, a iz kojeg je vidljivo koja zdravstvena usluga je pružena te da je račun plaćen. U slučaju pozitivnog rješavanja vašeg zahtjeva, izvršit će vam se povrat troškova sukladno cijenama koje su važeće za osigurane osobe države članice u kojoj ste koristili zdravstvenu zaštitu.

Direktiva 2011/24/EU (Direktiva 2011/24/EU)

U slučaju da ste nužnu, odnosno neodgodivu zdravstvenu zaštitu koristili kod privatnih pružatelja zdravstvenih usluga u drugoj državi članici EU/EEP, također imate pravo podnijeti zahtjev za naknadu plaćenih troškova, na jednak način kao što je prethodno navedeno (prilažući medicinsku i računsku dokumentaciju). No, u slučaju pozitivnog rješenja vašeg zahtjeva, možete ostvariti pravo na povrat troškova najviše do iznosa hrvatske ugovorne cijene za istovrsnu uslugu.

  • Pravo na povrat troškova za nužnu, odnosno neodgodivu zdravstvenu zaštitu korištenu u Švicarskoj ili UK ostvarujete samo ako ste istu zdravstvenu zaštitu koristili u ugovornim zdravstvenim ustanovama, odnosno kod ugovornih liječnika budući da su iste države izuzete od primjene Direktive 2011/24/EU.

Rok za rješavanje zahtjeva

Sukladno članku 101. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09 i 110/21), službena osoba dužna je u slučajevima neposrednog rješavanja na zahtjev stranke rješenje donijeti i dostaviti ga stranci bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Službena osoba dužna je u slučajevima vođenja ispitnog postupka na zahtjev stranke rješenje donijeti i dostaviti ga stranci najkasnije u roku od 60 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Ako službena osoba u propisanom roku ne donese rješenje i dostavi ga stranci, stranka ima pravo izjaviti žalbu, odnosno pokrenuti upravni spor.

Podijeli

Tagovi