Skoči na glavni sadržaj Skoči na pretragu

Languages

English English EN

Nacionalna kontaktna točka - NCP

Nacionalna kontaktna točka – NCP

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) je, sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, Nacionalna kontaktna točka (eng. National Contact Point, NCP) za pružanje informacija o pravima osiguranih osoba na zdravstvenu zaštitu u drugoj državi članici u skladu s propisima Europske unije i Direktivom 2011/24/EU, odnosno o svim bitnim aspektima prekogranične zdravstvene zaštite.

Kako bi se pacijentima omogućilo da u praksi ostvare svoja prava na prekograničnu zdravstvenu zaštitu, Nacionalna kontaktna točka pruža informacije o:

  • kontakt podacima nacionalnih kontaktnih točaka drugih država članica
  • pružateljima zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj
  • standardima i smjernicama o kvaliteti i sigurnosti liječenja u Republici Hrvatskoj
  • mogućnostima koje postoje za osobe s invaliditetom za pristup bolnicama
  • pravima pacijenata i postupcima podnošenja pritužbi
  • mehanizmima za traženje pravne zaštite te pravnim i administrativnim mogućnostima za rješavanje sporova, uključujući i u slučaju kada nastane šteta u vezi korištenja prekogranične zdravstvene zaštite
  • nadoknadi troškova prekogranične zdravstvene zaštite te
  • razlici između prava koja imaju pacijenti na temelju Direktive 2011/24/EU i prava koja proizlaze iz Uredbe (EZ) br. 883/2004

U okviru svog rada, Nacionalna kontaktna točka savjetuje se s organizacijama pacijenata, pružateljima zdravstvene zaštite i osiguravateljima zdravstvenog osiguranja.

Kontakti NCP-a

Nacionalna kontaktna točka za eZdravlje

Nova digitalna infrastruktura usluge eZdravlje međusobno povezuje nacionalne usluge eZdravlja kako bi omogućila prekograničnu elektroničku razmjenu zdravstvenih podataka na siguran, učinkovit i interoperativan način te osigurava kontinuitet njege za građane Europe neovisno o tome u kojoj se zemlji nalaze.

eRecept i sažetak medicinskih podataka o pacijentu su usluge u sustavu prekogranične razmjene zdravstvenih podataka koje se postupno uvode u 22 zemlje EU do 2021. godine.

Sažetak medicinskih podataka o pacijentu sadrži podatke o svim važnim zdravstvenim aspektima, poput alergija, lijekova koje trenutno uzima, prethodnim bolestima, operacijama itd. Isti tvori dio veće skupine zdravstvenih podataka pod nazivom Europski zdravstveni karton, čija implementacija je planirana u zemljama Europe u kasnijem stadiju. Svrha digitalnog sažetka medicinskih podataka o pacijentu je pružiti liječnicima ključne podatke o pacijentu iz druge države EU na jeziku kojim se koristi liječnik.

Više o prekograničnim e - zdravstvenim uslugama možete pročitati ovdje.

Obavijest o postupanju s podacima o pacijentu vezano za prekograničnu elektroničku uslugu recepta:

za pacijente kojima je Hrvatska država prebivališta (.pdf)

za pacijente kojima je Hrvatska zemlja putovanja (.pdf)

za pacijente kojima je Estonija zemlja putovanja (.pdf)

Podijeli

Tagovi